Driftstatus

Driftstatus

Senast uppdaterad 2023-02-01, 16:19

Drift hos samtliga tjänster

Samtliga tjänster är igång.

Planerade åtgärder

Inga systempåverkande åtgärder är planerade för närvarande.

Tidigare Åtgärder

Det finns ingen information om tidigare avbrott.