Aktuellt

Här finner ni de senaste nyheterna från oss.

Svart bakgrund med shackbräde

Cybersäkerhet & Geopolitik

Stockholm, 17 maj. Flera internationella nyhetskanaler har berört cyberattacker från Kina gentemot amerikanska samhällskritiska bolag. Det blir alltmer tydligt att cybersäkerhet och geopolitik går hand i hand och detta på grund av att cyberattacker styrs av internationella relationer och maktförhållanden. Likaså framhäver World Economic Forum i sin rapport Global Cybersecurity Outlook 2024 att geopolitik likaså fortsätter att (i alla fall till en måttlig nivå) påverka respektive organisations cybersäkerhetsstrategi. 

Recent Stories

två barn som går på en grusväg. Det ena barnet håller armen om det andra.

Jönköpings Kommun | Väljer SecureAppbox

Stockholm, 4 april. Jönköpings Kommun går live med SDK och väljer SecureAppbox. Jönköpings kommun tar ett stort steg framåt i sin digitala strategi genom att välja SecureAppbox för sin integration med DIGGs digitala tjänst Säker Digital Kommunikation (SDK). SDK är ett säkert och effektivt sätt att skicka sekretessklassad och känslig information mellan den offentliga sektorns olika aktörer.

EU byggnad i bakgrunden med EU flaggor framför

NIS2

Stockholm, 26 februari. NIS2 direktivet träder i kraft om drygt 8 månader, i oktober 2024. Vad många inte tänker på är att organisationers respektive underleverantörer likaså bör uppfylla direktivet. Det är hög tid att som organisation fundera över vilka underleverantörer som man har samt fråga dessa hur de planerar att kunna leva upp till NIS2 direktivet som inträder den 18 oktober 2024.

vit pil på gata

Cybersäkerhet | Trender 2024

Stockholm, 13 december. Cyberhoten eskalerar inte bara i frekvens utan blir också mer och mer sofistikerade. Vi ska titta närmare på trender och förutsägelser kring cybersäkerhet för 2024. Vi kommer bland annat att beröra framväxten av AI och Machine Learning (ML) inom cybersäkerhet.

operationssal med läkare som opererar patient

Cyberattacker | Sjukvården

Stockholm, 12 december. Cyberattacker mot den svensk sjukvården fortsätter att öka. Under de sista 6 månaderna i år genomfördes i snitt lite fler än 1000 cyberattacker i veckan. Det finns ingen annan sektor i Sverige som har drabbats lika hårt. Antal attacker dubblades om man jämför första delen av 2023 med slutet av 2023 och anledningen till det ökade antalet attacker anses vara den stora mängden persondata som vården besitter.

Fax | Sjukvården

Stockholm, 22 november. Vårdens medarbetare lägger idag ner otaliga timmar på att skicka över journaluppgifter per fax och om något skulle gå fel så måste man göra om hela proceduren. Det finns dock en lösning på denna problematik..

Läs mer
droppställning med vit bakgrund

Nytt samarbete med Synkzone & Lektus

Stockholm, 20 november. SecureAppbox och Synkzone fördjupar sitt samarbete ytterligare tack vare partnern Lektus där vi inleder samarbete inom informationssäkerhet.

Läs mer
hund lägger sin tass i människas hand.

Cybersäkerhet Sverige | Sverige är sämst

Stockholm, 31 Oktober. Sverige är sämst i klassen i förhållande till sina nordiska grannar när det gäller cybersäkerhet. Norge samt Danmark uppnår i alla fall en tillfredsställande nivå samtidigt som Sverige och Finland hamnar på en bristfällig nivå. 

Läs mer
skärm uppsatt i tak med krys på skärmen

Zero Knowledge (Zero trust)

Stockholm, 24 oktober. Zero Knowledge (Zero trust) är en viktig princip vad gäller utmaningen med att använda externa tjänster och leverantörer och samtidigt efterleva regulatoriska krav som GDPR/NIS.

Läs mer
svart skrivmaskin med vita nollor

Webbinarium | SecureFiles

Stockholm, 6 Oktober. Vi kommer under Oktober månad att anordna webbinarium som primärt kommer att beröra vår nya tjänst SecureFiles. Välkomna!

Läs mer
Utfällbara konferens stolar i orange färg

Säkerhet för Personuppgifter

Stockholm, 29 september. Nya utmaningar har uppstått till följd av den digitala transformationen, och framförallt när det gäller säkerheten kring våra personuppgifter. Personuppgifter inkluderar all typ av information som kan användas för att identifiera en individ, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc. Det är av yttersta vikt att hantera och skydda dessa uppgifter på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa integritet och förtroende.

Läs mer
Trappsteg närbild i gråvit färg

Skicka lösenord säkert

Stockholm, 19 september. Idag är lösenord en grundläggande komponent i våra dagliga liv, och framförallt arbetsliv. Ibland kan vi behöva dela lösenord med andra och då är det viktigt att veta hur man skickar lösenord säkert.

Läs mer
Silverfärgad portkod

Datasäkerhet Företag

Stockholm 15 augusti. Teknologi är en avgörande roll för alla företag idag, och till följd av detta så är datasäkerhet en av de mest kritiska utmaningarna för alla företag och organisationer. Med den ökande mängden avancerade hot och intrång från cyberkriminella så är det av yttersta vikt att företag skyddar sin känsliga data samt digitala tillgångar.

Läs mer
stängsel med svart bakgrund och varningsskylt

Risker med stora globala videomötestjänster

Stockholm, 10 augusti. Det har under de senaste dagarna varit en hel del skriverier om videomötestjänsten Zoom. Anledningen till dessa skriverier är att företaget tidigare har haft möjligheten att utnyttja användardata för att träna artificiell intelligens (AI), men har nu ändrat sina användarvillkor efter massiva påtryckningar.

Läs mer
vit bakgrund med zoom bokstäver

GDPR: Google Analytics

Stockholm, 5 juli. IMY (Integritetskyddsmyndigheten) gick i veckan ut och meddelade att de har granskat totalt fyra bolag som har använt sig av Google Analytics, två av dessa har erhållit sanktionsavgifter. Bolagen som myndigheten har granskat är: Tele2, CDON, Dagens Industri och Coop.

Läs mer
staty av lady justice med ljus bakgrund

SDK & SecureAppbox Connect

Stockholm, 28 juni. SDKs Adressbok integreras i SecureAppbox Connect och blir sökbar direkt i tjänsten!

Läs mer
Vit bakgrund svart rutnät som symboliserar digital plattform

Nytt kontor

Stockholm, 27 juni. Kära kunder och samarbetspartners, det är med glädje som vi kan informera er om att vi har flyttat till ett nytt kontor.

Läs mer
svart tax i låda

Cybersäkerhetstrender 2023

Stockholm, 27 juni. Teknik och cybersäkerhetshot fortsätter att utvecklas i en aldrig tidigare skådad hastighet, låt oss titta på några av de betydande trenderna inom cybersäkerhet som förtjänar lite extra uppmärksamhet år 2023..

Läs mer
vit pil framåt på gata

IMY inleder granskning

Stockholm, 26 juni. IMY gick nyligen ut med nyheten att de skall genomföra ett fyrtiotal tillsyner av olika verksamheter. Tillsynen kommer att beröra banker, försäkringsbolag, livsmedelskedjor och kommuner.  

Läs mer
Hand håller i förstoringsglas

Arbetsplatsincidenter ökar

Stockholm, 12 Juni. Antal arbetsplatsincidenter som har rapporterats har aldrig tidigare varit så högt som nu, det visar en rapport från företaget Navex. Rapporten baseras på data från fler än 1,5 miljoner rapporter som mottagits av nästan 3500 organisationer och företag under förra året. Majoriteten av dessa incidentrapporter berörde HR-frågor och nästan en fjärdedel berörde affärsintegritet såsom datasäkerhet och tvister.

Läs mer
Kvinna med dator i knä med händer på tangentbord svart och vit färg

Cybersäkerhet Sverige

Stockholm, 22 maj. I en alltmer digitaliserad värld så har cybersäkerhet blivit en viktig fråga för individer, företag och nationer runt om i världen. Sverige är inget undantag och har under de senaste åren satsat stora resurser på att stärka sin cybersäkerhet. Trots detta står landet fortfarande inför många utmaningar på området.

Läs mer
laptop som är halvt stängd på bord med svart bakgrund

Krypterad insamling av data

Stockholm, 12 maj. Om ni innehar ett formulär på er hemsida så räknas det som insamling av data och den informationen måste skyddas likt kommunikation kring känsliga personuppgifter.

Läs mer
skylt med ordet private på en dörr ovanför en brevlåda

SDK: Privata aktörer

Stockholm, 11 maj. Från januari 2023 är det möjligt för privata utförare med offentlig finansiering att ansluta till tjänsten säker digital kommunikation (SDK). SDK är ett statligt projekt som ämnar till att skapa säkert informationsutbyte inom den offentliga sektorn genom att digitalisera kommunikationen mellan myndigheter och offentligt finansierade organisationer.

Läs mer
Vit bakgrund svart rutnät som symboliserar digital plattform

IT Säkerhet Utbildning Distans

Stockholm, 4 maj. Idag bör alla företag och organisationer utbilda sin personal inom IT säkerhet. En utbildning inom IT-säkerhet är utformad för att ge en omfattande förståelse utifrån olika säkerhetsaspekter för att därigenom kunna utveckla förmågan att identifiera och hantera säkerhetsproblem.

Läs mer
tangentbord ovanifrån i svart och vit färg

Datasäkerhet

Stockholm, 27 april. I dagens digitala samhälle har säkerheten kring både personlig data och företagsdata blivit allt viktigare. Databrott och cyberattacker kan leda till allvarliga konsekvenser, såsom stöld av känslig information, identitetsstöld samt ekonomiska förluster. Låt oss titta på några viktiga aspekter inom ramen för datasäkerhet och hur man kan skydda sig mot potentiella hot.

Läs mer
Grå husvägg med två övervakningskameror monterade på

GDPR förkortning

Stockholm, 21 april. GDPR står för "General Data Protection Regulation" och är en förordning inom EU som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Läs mer
tangentbord ovanifrån i svart och vit färg

IT Säkerhet Utbildning

Stockholm, 17 april. Idag är IT-säkerhet en avgörande faktor för organisationer i alla branscher. Teknologiska framsteg ger många fördelar, men det medför också en ökad risk för cyberattacker och dataintrång. Av den anledningen är utbildning inom IT-säkerhet avgörande för att en organisation ska kunna upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

Läs mer
äldre bild på personer i klassrum som skriver för hand och på skrivmaskin

NIS-2: Hur gör man?

Stockholm, 14 april. NIS2 är framtagen av EU för att man inom unionen ska inneha en hög samt gemensam cybersäkerhetsnivå. Med hjälp av detta direktiv ska man kunna skydda: kritisk infrastruktur, företag och medborgare från cyberattacker. NIS2 är den första EU-omfattande lagstiftningen inom cybersäkerhet, men hur gör man som organisation för att det ska uppfyllas? Nedan finner ni steg som er organisation bör titta närmare på.

Läs mer
EU byggnad i bakgrunden med EU flaggor framför

GDPR & Personuppgifter

Stockholm, 13 april. När man talar om personuppgifter inom ramen för GDPR så innebär det att organisationer och företag som behandlar personuppgifter måste följa ett antal regler och principer för att skydda enskilda personers integritet och rättigheter.

Läs mer
svartvit data kod

Hur fungerar SDK: Säker digital kommunikation?

Stockholm, 12 April. SDK är ett statligt projekt som syftar till att skapa säkert informationsutbyte inom den offentliga sektorn genom att digitalisera kommunikationen mellan myndigheter och offentligt finansierade organisationer.

Läs mer
vit geometrisk cirkel som symboliserar connect

Vad är GDPR?

Stockholm, 11 april. GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och har påverkat företag och organisationer över hela världen som behandlar personuppgifter om EU-medborgare.

Läs mer
svarta stolar på rad

Datasäkerhet - Rapport

Stockholm, 6 Mars. Enligt Veeam Data Protection Trends Report 2023 så ökar budgetarna för dataskydd för att möta det ökade hotet mot företag från cyberattacker och andra katastrofer. Rapporten påvisar att IT-chefer känner sig alltmer oskyddade på grund av komplexa hybrida IT-miljöer, delade produktionsmiljöer i olika moln och ransomware-attacker. 

Läs mer
Svart bakgrund och svart bord med macbook på med halvt öppnad skärm

Vi är plattformsgodkända av Digg

Stockholm, 5 april. Det är med glädje som vi nu kan berätta att vi numera inte bara är godkända som meddelandeklient och meddelandetjänst hos Inera, utan nu är vi även plattformsgodkända som accespunktsoperatör av Digg.

Läs mer
Svart bakgrund med svart klot med kopplande punkter

NIS2 - Vilka organisationer och företag påverkas? 

Stockholm, 5 mars. NIS2 omfattar en bredare lista av organisationer jämfört med det tidigare direktivet NIS. I princip kan alla organisationer omfattas av NIS2, men direktivet fokuserar främst på väsentliga och viktiga entiteter som är avgörande för samhällets funktioner.

Läs mer
Svart bakgrund med två schackpjäser varav den ena hålls av en hand som har omkull den andra schackpjäsen

IT-säkerhetsspecialist

Stockholm, 4 april. IT-säkerhetsspecialister är ansvariga för att skydda företags nätverk och andra digitala tillgångar. IT-säkerhetsspecialisters främsta mål är att säkerställa att organisationers IT-system är skyddade mot hackerattacker, virus och annan skadlig programvara.

Läs mer
svartvit data kod

Cyberattacker mot sjukvården ökar

Stockholm, 31 mars. Antal cyberattacker mot sjukvården har ökat med 78 % under det senaste året enligt en rapport som publicerats av Check Point Software Technologies.

Läs mer
droppställning med påse

Vem behöver dataskyddsombud? När behövs dataskyddsombud?

Stockholm, 30 mars. Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDBP) har inlett en samordnad åtgärd för att bedöma om dataskyddsombuden har den roll och ställning som krävs enligt dataskyddsförordningen och de resurser som behövs för att utföra sina uppgifter.

Läs mer
Kvinna skriver på tangenbord på en macbook

Hybridarbete utgör ett hot

Stockholm, 24 mars. Cybersäkerhetsföretaget Fortinet har genomfört en studie kring cybersäkerhet och säkerhetsincidenter. Studien påvisade att majoriteten av alla dataintrång genomförs utanför kontorets nätverk.

Läs mer
dator och telefoner på bord i trä med en man som jobbar

Norsjö kommun väljer SecureAppbox

Stockholm, 15 mars 2023. ”Norsjö kommun blev under hösten 2022 kunder till oss och vi är mycket glada över att höra att de nu några månader efter implementation är fortsatt nöjda med vår kommunikationsplattform SecureAppbox Connect” säger Andreas Söderberg, Key Account Manager på SecureAppbox.”

Läs mer
två barn som går på en grusväg. Det ena barnet håller armen om det andra.

Webbinar: Säkra transaktioner

Stockholm, 9 mars. För en tid sedan genomförde vi en undersökning på Linkedin där vi frågade vad våra följare önskar att våra kommande webbinar ska handla om. Ett av de föreslagna ämnena som fick ett större antal röster var säkra transaktioner och informationsutbyten med fokus på kapitalmarknaden.

Läs mer
man i kostym stående framför trappor

Vad innebär NIS2? - kommer ni att påverkas?

Stockholm 2 mars. NIS2 kommer att ha en stor inverkan på ett flertal branscher som tidigare inte omfattats av NIS. Många anser att NIS2 är det “nya” GDPR. EUs medlemsstater har fram till och med år 2024 på sig att införliva direktivet i respektive lands nationella lagstiftning.

Läs mer
vit pil som pekar tillbaka på gatusten

Vi är godkända hos Inera

Stockholm, 1 Mars. Vi är nu godkända som meddelandeklient och meddelandetjänst hos Inera.

Läs mer
Människor står och tittar ut genom ett stort fönster

Vad innebär dataskyddsförordningen?

Stockholm, 28 februari. Dataskyddsförordningen (GDPR) är en europeisk förordning som reglerar hur personuppgifter får samlas in, behandlas, lagras och delas inom den Europeiska unionen (EU). Dataskyddsförordningen innefattar även krav på rapportering vid dataintrång eller dataläckor. Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.

Läs mer
Eu kommissionens byggnad i bakgrunden med sex stycken flaggstänger med EUs flagga hissad i svartvit färg

IT-Säkerhet: Minska arbetsbördan för IT-chefer

Stockholm, 24 februari. Var tredje sekund sker ett IT-angrepp mot organisationer och bolag runtom i världen. Den siffran blir inte mindre påtaglig om man dessutom adderar att 70 procent av tillfrågade IT-säkerhetsexperter uppger att deras egna organisation påverkas negativt till följd av bristen på kompetens inom cybersäkerhet.

Läs mer
Grå husvägg med grå och svarta övervakningskameror på

Frågor och svar om: SDK Projektet 

Stockholm, 23 februari. Vi får just nu många frågor kring Ineras SDK projekt, och därför tänkte vi belysa de vanligaste frågorna som vi får avseende detta. 

Läs mer
mörkblå bakgrund och bord med äldre telefon på bord

Visselblåsarsystem

Stockholm, 22 februari 2023. Från och med den 17 juli 2022 ska arbetsgivare som är verksamma inom den offentliga sektorn och som har minst 50 anställda samt privata arbetsgivare som har 250 anställda eller fler inneha en intern visselblåsarfunktion. Vidare blir denna visselblåsarfunktion även lagstadgad för privata arbetsgivare som innehar minst 50 anställda den 17 december 2023. 

Läs mer
kvinna med hand framför ansiktet i svart och vit färg

Digitala möten: Klimatsmart & Ekonomiskt

Stockholm, 20 februari 2023. Det har väl inte undgått någon att vi just nu innehar en hög inflation i kombination med höga elpriser. Till följd av detta så ser man sig omkring för att kunna dra ner på onödiga utgifter, inte bara privat utan även i tjänsten.

Läs mer
jordklotet med svart bakgrund

Ökad IT-säkerhet företag: detta behöver ditt företag veta om konfidentiell information

Stockholm, 17 februari 2023. Säkerheten kring företags konfidentiella information är av yttersta vikt för att skydda känslig information från obehöriga.

Läs mer
bokhyllor som öppnas i form av en lönndörr med ett rum bakom bokyllorna

Hur företag kan undvika phishing-angrepp

Stockholm, 16 februari 2023. Phishing-attacker genomförs för att försöka lura företag och deras anställda att avslöja känslig information som kan leda till stöld av pengar, företagshemligheter eller personuppgifter. Däremot så finns det åtgärder som företag kan vidta för att undvika phishing-angrepp och skydda sin data. Låt oss titta på några viktiga strategier som företag kan vidta för att minska risken för phishing-attacker.

Läs mer
Man med huva och mask sitter framför dator

Så fungerar tvåfaktorsautentisering

Stockholm, 15 februari 2023. Tvåfaktorsautentisering (2FA) är en säkerhetsmetod som används för att skydda digitala konton från obehörig åtkomst. Istället för att endast använda ett lösenord för att logga in på ett konto kräver 2FA ytterligare ett steg i autentiseringsprocessen, för vilket oftast innefattar en fysisk enhet som användaren har tillgång till såsom en mobiltelefon.

Läs mer
Svart bakgrund och svart bord med macbook på med halvt öppnad skärm

Virtuella privata nätverk (VPN) - Varför ska man använda det?

Stockholm, 14 februari 2023. Ett virtuellt privat nätverk (VPN) är en krypterad tunnel som skapas mellan din enhet och internet. Det innebär att all din data som skickas mellan enheten och internet är krypterad och inte kan ses av någon annan. VPN-tekniken är utvecklad för att skydda användarnas integritet, säkerhet och anonymitet online.

Läs mer
tunnel med lampor i tak och två filer. Grå.

Säker e-post

Stockholm, 13 februari 2023. Idag använder majoriteten av alla människor e-post som deras primära kommunikationsmedel. Med ständiga rapporter om e-postkonton som blivit hackade och information som stjäls från e-postkonton så är det viktigt att vidta säkerhetsåtgärder för att skydda sin information.

Läs mer
Brevlåda som sitter på husfasad

Krypterad kommunikation

Stockholm, 10 februari 2023. Datasäkerhet är en av de mest avgörande faktorerna för företag i dagens digitala samhälle. Företag har en stor mängd känslig information såsom affärshemligheter, kund- och medarbetaruppgifter samt ekonomisk information som de måste skydda.

Läs mer
svartvit data kod

Säker digital kommunikation

Stockholm, 9 februari 2023. Till följd av den accelererande användningen av internet samt övriga digitala verktyg inom ramen för digital kommunikation så är det viktigt att vi är medvetna om de säkerhetsrisker som finns och vad vi kan göra för att skydda vår information.

Läs mer
Kvinna skriver på tangenbord på en macbook

Webbinarium - Vår användarvänliga dashboard

Stockholm, 11 januari 2023. Vi vill bjuda in er till våra kommande webbinarium gällande vår nya generation och nya plattform. På webbinariet kommer vi att visa vår användarvänliga dashboard där vi har samlat alla våra tjänster på samma ställe.

Läs mer
Utfällbara konferens stolar i orange färg

Östersunds kommun förlänger sitt samarbete med oss

Stockholm, Sverige 21 december 2022. Vi kan idag berätta att Östersunds kommun har valt att förlänga sitt samarbete med SecureAppbox.

Läs mer
två barn som går på en grusväg. Det ena barnet håller armen om det andra.

SecureAppbox har fokus på att säkra hela mötets livscykel

Stockholm, 2 december 2022. I veckan var vi på plats i Bryssel för att diskutera teknik- och regulatorisk utveckling samt samarbete kring SecureAppbox nya version av Säkra Videomöten.

Läs mer
Stor kassaskåps dörr i metall

EU-parlamentet röstar ja till NIS2

Stockholm, 2 december 2022. Nu behöver fler börja planera för NIS2. NIS2 godkändes den 28 November 2022 och är framtagen för att skydda vårt samhälle och många av de viktiga tjänster som vi har gjort oss beroende av.

Läs mer
Eu kommissionens byggnad i bakgrunden med sex stycken flaggstänger med EUs flagga hissad i svartvit färg

Kommunicera säkert som advokat

Stockholm, 28 november 2022. Som advokat har du många olika kontaktytor, inte enbart med din klient utan även med bland annat kriminalvården och domstolar. Varje mail som du skickar och varje videomöte som du har med berörda parter utgör en risk, såvida videomötet och mailet inte är krypterat. 

Läs mer
två högtalare på stolpe svart och vit färg

Webbinarium - Demo av SecureAppbox nya generation

Stockholm, 28 oktober 2022. Vi utvecklas i samarbete med våra kunder - Det är viktigt för oss. Allra viktigast för oss är dock att vi kan utveckla säkra tjänster för våra kunder. Nu kan vi därför presentera det vi kallar nästa generations säkra tjänster.

Läs mer
Utfällbara konferens stolar i orange färg

Sundsvalls kommun förlänger sitt samarbete med oss

Stockholm, Sverige 13 oktober 2022. Sundsvalls kommun har valt att förlänga sitt samarbete med SecureAppbox och Atea.

Läs mer
två barn som går på en grusväg. Det ena barnet håller armen om det andra.

Strängnäs kommun väljer SecureAppbox

Stockholm, Sverige 7 oktober 2022. Det är med glädje som vi idag kan berätta att Strängnäs kommun har valt att skydda sin känsliga kommunikation med hjälp av SecureAppbox tjänster: SecureMailbox, SharedMailbox, Secure E-fax och SecureMeetings.

Läs mer
två barn som går på en grusväg. Det ena barnet håller armen om det andra.

Panelsamtal

Stockholm, Sverige 16 aug 2022. På konferensen Mötesplats Offentliga affärer som äger rum den 7-8 september kommer Anders Jonson att medverka i ett panelsamtal den 7 september klockan 15.40-16.10

Läs mer
Grå bakgrund med illustration av ett moln som illustrerar SecureAppbox tjänster 3D format

SecureAppbox samarbetar med City Network

Stockholm, Sverige 28 februari 2022. SecureAppbox lanserar en ny generation av sina säkra meddelandetjänster i samarbete med City Network. SecureAppbox AB lanserar en ny generation av sina säkra meddelandetjänster SecureMailbox och SharedMailbox

Läs mer
Grå bakgrund med illustration av ett kuvert som illustrerar tjänsten SecureMailbox i 3D format