SDK: Säker digital kommunikation

Låt oss sköta er SDK integration

vit plastnät framför vit bakgrund

SDK Integration

Säker digital kommunikation (SDK Inera) skapar förutsättningar för säker och enhetlig hantering av känslig information. Det gäller information som utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor inklusive privata utförare av offentligt uppdrag, exempelvis inom vård, socialtjänst och skola. Om ni vill ha hjälp med SDK integrationen så hjälper vi er gärna, kontakta oss så berättar vi mer!

 

Kontakta oss

äldre telefon ståendes på bord med tavla i bakgrunden i svart och vit färg

Varför SDK?

I dagens digitala samhälle uppstår allt oftare behovet av att kunna kommunicera mellan olika verksamheter på ett säkert sätt för att kunna skydda känsliga uppgifter. För att kunna göra detta måste olika typer av säkra system kunna nås och överföra meddelanden på ett gemensamt sätt utan att göra avkall på säkerhet och sekretess.

SDK som är en förkortning av Säker Digital Kommunikation är ett statligt projekt för hantering av överföring av känslig information digitalt mellan olika parter i samhället. Mellan medborgare och myndighet eller kommunala verksamheter
SDK erbjuder därför en gemensam säker adressbok som kan användas för kommunikation mellan olika verksamheter. För att kunna kommunicera med hög säkerhet mellan olika verksamheter i samhället finns det en uppsatt standard som knyter samman de olika organisationernas system för överföring av säkra meddelanden samt en certifikathantering som gör att två parter kan utbyta krypterad information.

Vit bakgrund svart rutnät som symboliserar digital plattform

Vilka använder SDK?

SDK kan ses som ett ramverk som möjliggör kommunikation mellan organisationer såsom beskrivet ovan. Ett exempel kan vara privata vårdgivare som kommunicerar med region och kommun, kommunala verksamheter som kommunicerar med ett apotek. Ett annat exempel kan vara socialförvaltningen som kommunicerar med en annan myndighet såsom Polisen eller Migrationsverket.

 

Man kan säga att SDK består av flera delar

1. Transporten av säker kommunikation mellan parter
2. Ett tekniskt ramverk och protokoll
3. En identitetsfederation med gemensamma krav och regler för att kunna verifiera avsändare och mottagare
4. En gemensam adressbok med möjlighet att kontakta anslutna organisationer

sdk integration svart ikon

SecureAppbox och SDK

SecureAppbox har precis som andra leverantörer följt riktlinjerna från DIGG och Inera för att ansluta kunder till SDK. I SecureAppbox Connect är SDK-integration förberedd. Ramverket och infrastrukturen ställer bland annat krav på vilken typ av meddelandetjänst som används. SecureAppbox Connect/SecureMailbox kan användas för att kommunicera känsliga uppgifter både internt, oavsett om det gäller ett företag, en organisation eller privatpersoner. SecureMailbox är meddelandeklient för att skicka säkra meddelanden till andra aktörer inom SDK-ramverket. Detta innebär för våra kunder att all känslig information kan göras med samma tjänst, SecureMailbox.

svart äldre skrivmaskin med papper

Godkända hos Inera

Vi är godkända som meddelandeklient och meddelandetjänst hos Inera och nedan finner ni beslut om godkännande av Meddelandetjänst (MT) och Meddelandeklient (MK).

SecureAppbox beslut om SDK-godkänd MT och MK