SDK: Säker digital kommunikation

Låt oss sköta er SDK integration

vit geometrisk cirkel som symboliserar connect

Säker digital kommunikation (SDK Inera)

Säker digital kommunikation (SDK Inera) skapar förutsättningar för säker och enhetlig hantering av känslig information. Det gäller information som utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor inklusive privata utförare av offentligt uppdrag, exempelvis inom vård, socialtjänst och skola. Om ni vill ha hjälp med SDK integrationen så hjälper vi er gärna, kontakta oss så berättar vi mer!

 

Kontakta oss

hand håller i förstoringsglas över dator

Godkända hos Inera & Digg

Vi är godkända hos både Inera & Digg. SecureAppbox Connect är godkänd meddelandeklient och meddelandetjänst hos Inera. SecureAppbox är även plattformsgodkänd accespunktsoperatör av Digg.

 

 

 

 

Interchange symbolizing interface API

SDK-API

Under senhösten 2023 lanserades SDK API. APIet underlättar utveckling och anpassning av systemkomponenter/mjukvara som till exempel integrationer till verksamhetssystem.

Då vi har många kunder som efterfrågar just SDK integrationer till verksamhetssystem så ser vi det som en självklarhet att vi som leverantör skall visa oss följsamma till APIet. Det gör att verksamhetssystem som implementerar SDK-APIet kan kommunicera i SDK genom våra tjänster.

 

 

 

Stor kassaskåps dörr i metall

Helhetsleverantör inom SDK

I och med att vi är godkända hos både Digg och Inera så gör detta oss till en helhetsleverantör inom SDK. Till följd av detta så kan vi ansluta er organisation till SDK och därmed så kan ni börja kommunicera säkert med hela det offentliga Sverige.

 

 

 

skärm som visar secureappbox connect

SecureAppbox Connect & SDK

I och med integrationen av SDK i SecureAppbox Connect så har ni åtkomst till SDK meddelanden direkt i tjänsten. Nedan finner ni beslut om godkännande av Meddelandetjänst (MT) och Meddelandeklient (MK).

SecureAppbox beslut om SDK-godkänd MT och MK

 

 

 

vit övervakningskamera på vit husväg bild dagen underifrån

Skydda känsliga uppgifter

I dagens digitala samhälle uppstår allt oftare behovet av att kunna kommunicera mellan olika verksamheter på ett säkert sätt för att kunna skydda känsliga uppgifter. För att kunna göra detta måste olika typer av säkra system kunna nås och överföra meddelanden på ett gemensamt sätt utan att göra avkall på säkerhet och sekretess.

 

Statligt projekt

SDK är en förkortning av Säker Digital Kommunikation och är ett statligt projekt för hantering av överföring av känslig information digitalt mellan olika parter i samhället. Mellan medborgare och myndighet eller kommunala verksamheter.
SDK erbjuder därför en gemensam säker adressbok som kan användas för kommunikation mellan olika verksamheter. För att kunna kommunicera med hög säkerhet mellan olika verksamheter i samhället finns det en uppsatt standard som knyter samman de olika organisationernas system för överföring av säkra meddelanden samt en certifikathantering som gör att två parter kan utbyta krypterad information.

Vit bakgrund svart rutnät som symboliserar digital plattform

SDK möjliggör kommunikation mellan organisationer

SDK kan ses som ett ramverk som möjliggör kommunikation mellan organisationer såsom beskrivet ovan. Ett exempel kan vara privata vårdgivare som kommunicerar med region och kommun, kommunala verksamheter som kommunicerar med ett apotek. Ett annat exempel kan vara socialförvaltningen som kommunicerar med en annan myndighet såsom Polisen eller Migrationsverket.

 

Man kan säga att SDK består av flera delar

1. Transporten av säker kommunikation mellan parter
2. Ett tekniskt ramverk och protokoll
3. En identitetsfederation med gemensamma krav och regler för att kunna verifiera avsändare och mottagare
4. En gemensam adressbok med möjlighet att kontakta anslutna organisationer