Secure E-fax

Support

Övriga frågor

Jag vill beställa en Secure E-fax, hur ska jag göra?

Kontakta info@secureappbox.com för vidare information och hjälp med att beställa ett faxkonto.

Hur fungerar Secure E-fax?

Ett inkommet fax skickas till ett SecureMailbox-konto, i vilket mottagaren kan läsa och svara på meddelandet från sin dator eller mobil. Ett meddelande i SecureMailbox är krypterat och skyddat via en stark autentisering, det innebär att mottagaren behöver bekräfta sin identitet via sitt telefonnummer och e-post.
Ett fax skickas till ditt fax-nummer och landar i ditt SecureMailbox konto.
Du får ett sms med en kod och ett meddelande till din vanliga e-post som innehåller en länk . I meddelandet ombes du klicka på länken och ange koden du fick i sms:et.
Logga in via autentiseringen ovan och få enkelt tillgång till ditt e-fax.