Visselblåsarsystem

Med tjänsten SecureWhistle kan medarbetare och personer i organisationens närhet rapportera in oegentligheter som hjälper företaget att i tid upptäcka möjliga hot – enligt den nya lagen för införande av visselblåsarsystem.

Två personer sitter i ett mötesrum med datorer framför sig

Trygg hantering av känsliga ärenden

SecureWhistle erbjuder möjlighet för kunder, partners och medarbetare att rapportera in oegentligheter inom eller kring en organisation/företag, anonymt. När något sker på jobbet eller av annan anledning behöver komma fram i ljuset är SecureWhistle en möjlighet för trygg kommunikation. SecureWhistle skyddar den som lämnar informationen och ger möjlighet till en anonym dialog om det som rapporterats.

Öppen bok som ligger på träbord

Tjänsten följer nya lagstiftningen

Från och med 17 december 2021 trädde en ny lag om visselblåsning i kraft. Lagen innebär att det är möjligt att rapportera oegentligheter både internt på arbetsplatsen och externt till myndigheter. En stor grupp individer kan använda och skyddas av visselblåsarsystemet mot eventuella repressalier. Den skyddade gruppen innefattar inte enbart anställda, utan även personer som volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare. SecureAppbox tar helhetsansvar för drift och införande av SecureWhistle, och detta i nära samarbete med våra specialistpartners. Tjänsten kan erbjudas som tillägg till våra övriga tjänster.

 

Kontakta oss

Kvinna med dator i knä med händer på tangentbord svart och vit färg

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning innebär att någon avslöjar oegentligheter eller missförhållanden inom en organisation, företag eller myndighet. Det finns flera exempel på visselblåsningar som har haft stor inverkan på samhället och företag.

Ett välkänt exempel är Edward Snowden, som avslöjade övervakningsmetoder hos amerikanska NSA. Detta ledde till en global debatt om integritet och övervakning. Ett annat exempel är Dieselgate, där anställda inom Volkswagen larmade om att företaget manipulerade utsläppstester för dieselbilar. Detta resulterade i omfattande böter och skadeståndskrav.

I Sverige är Telia-skandalen ett exempel på visselblåsning, där anställda slog larm om misstänkta mutbrott i samband med företagets etablering i Uzbekistan. Detta ledde till en omfattande rättsprocess och förändringar inom företaget.

Visselblåsare är viktiga för att avslöja korruption, missbruk av makt och andra oegentligheter. De bidrar till att stärka rättssäkerheten, skydda samhällets värderingar och upprätthålla en hög etisk standard.