Säker insamling av data

Ett formulär på er hemsida är insamling av data – den informationen måste skyddas på samma sätt som kommunikation kring känsliga personuppgifter.

Macbook som ligger på vit bord

Kryptering enligt dataskyddsförordningen

Med tjänsten SecureForms krypteras och autentiseras allt som samlas in och ni följer därmed dataskyddslagarna. Har du befintliga e-formulär kan SecureForms enkelt integreras i dessa och/eller anpassas efter behov. Du bestämmer själv vem eller vilka som ska vara mottagare av informationen via administrationsplattformen ID Organizer. All data samlas in i ett strukturerat flöde och landar tryggt i en skyddad miljö, oåtkomlig för obehöriga. Tillvägagångssättet är enkelt och ni följer rådande regler och lagar.

svartvit data kod

Krypterat och säkert

All känslig information skyddas genom kryptering och tvåfaktorsautentisering. SecureForms kan integreras med SecureMailbox säkerhetsfunktioner som till exempel utgångsdatum, ID-kontroll eller burn after reading.

 

Kontakta oss