SecureMeetings

Support

Övriga frågor

Varför kan jag inte logga in i securemeetings?

För att kunna logga in i SecureMeetings behöver du ett aktivt securemailboxkonto och du behöver vara medlem i gruppen för SecureMeetings i Organizer. Kontakta din administratör för att kontrollera att du har rätt behörighet.

Jag vill inte visa mitt namn för de andra deltagarna i mötet. Kan jag vara anonym?

Ja du kan själv välja vilket namn som ska visas i samband med att du ansluter till mötet. Observera dock att inbjudan med BankID kommer att visa deltagarens namn som finns kopplat till BankID-numret. Vill man kunna bjuda in deltagare som vill vara anonyma så kan man använda t.ex. SMS-kod för identifiering.

 

 

Hur hög är säkerhetsstandarden på SecureMeetings?

Tjänsten är utvecklad för att ge – Mötesansvariga – full kontroll på de videomöten de startar, vilka som är deltagare och när de får komma med. Den möteansvariga väljer med eller utan väntrumsfunktion och kan nu även slå på – neutrala notifieringar – vilket skapar ökat integritetsskydd för både den mötesansvariga som för inbjudna deltagare. Tjänsten erbjuder en kraftfull kryptering för flerparts-samtal som enkelt bjuds in via länk där man också kan autentisera användare med BankID inloggning eller SMS-kod.
Tekniken finns på skyddade servrar, är kontrollerad och genomgått omfattande säkerhetstester.
Säker administration samt stark autentisering av behörig personal (mötesansvariga)
Avancerad väntrumsfunktion samt möjlighet till neutrala kalender notifieringar
Högsta säkerhetsstandard på Video (WebRTC, TLS, SRTP, H.235 och AES-128 kryptering)