SecureAppbox Connect

skärm som visar secureappbox connect

Säker & krypterad kommunikationsplattform

Vi lever våra liv allt mer digitalt, både privat och i arbetslivet. Ett bra exempel på detta är att vi idag i allt högre utsträckning deltar i fler digitala möten än fysiska möten, både internt likväl som externt. Ett mer omfattande digitalt liv innebär att vi behöver tjänster som är säkra, användarvänliga, överskådliga och som förenklar vår nya digitala vardag. Det var exakt dessa faktorer som vi hade i åtanke när vi utvecklade vår kommunikationsplattform. Vi ämnade skapa en säker och krypterad kommunikationsplattform som innehar all typ av digital kommunikationsteknik på ett och samma ställe, men som aldrig får göra avkall på säkerhet och användarvänlighet. I vår plattform kan ni genomföra viktiga digitala processer, skapa nya digitala arbetssätt, skicka och ta emot mail, samt skapa och genomföra säkra videomöten.

 

Kontakta oss

Vit bakgrund svart rutnät som symboliserar digital plattform

Hög säkerhetsnivå

Vår grundläggande uppfattning är att man kan uppnå en hög säkerhetsnivå utan att behöva göra avkall på användarvänligheten, och det är något som vi undantagslöst alltid tar tillvara när vi utvecklar våra tjänster men framförallt vid framtagandet av SecureAppbox Connect. Där finner ni samtliga av våra tjänster och ni kan vara trygga med att känslig information alltid är säker.

bro mellan två höghus tagen underifrån i svart och vit färg

Samtliga tjänster på samma ställe

I SecureAppbox Connect finner ni alla kommunikations tjänster som ni kan tänkas behöva. Ni loggar endast in på ett ställe med hjälp av antingen användarnamn och lösenord alternativt med BankID, Freja eID eller annan identifikations-tjänst. Med en IDP-koppling kan vi anpassa identifikationssättet efter era behov. Efter att man har loggat in så har man full tillgång till samtliga tjänster på samma ställe.

hav och en strand med träd bakom stranden i svart och vit färg

Säker oavsett var ni befinner er

Med hjälp av vår kommunikationsplattform kan ni maila, skapa och genomföra videomöten, skicka och ta emot digitala faxmeddelanden, oavsett var ni befinner er. Vår säkra och krypterade plattform möjliggör för arbetsgivare och arbetstagare att tryggt kunna arbeta med sekretessbelagd information oavsett typ av kommunikationssätt och oavsett var i världen som man befinner sig.

 

Kontakta oss

Allmänna frågor

Vad innebär tvåfaktorsinloggning?

Tvåfaktorsinloggning kräver att du i tillägg till användarnamn och lösenord också anger en extra kod från en Authenticator-app på din mobiltelefon. Detta ger en utökad säkerhet, för även om hackare skulle lyckas gissa ditt lösenord har de inte också fysisk tillgång till din mobiltelefon.
Authenticator-appen producerar engångskoder som bara är giltiga i 30 sekunder. Sedan visas en ny kod på appen.
Det finns flera appar på marknaden som du kan använda. En gratisapp som är vältestad och använd är ”Google Authenticator”, som finns för både Android och iPhone. För Windows-telefoner finns t.ex. appen ”Authenticator”.
För att aktivera två-faktorsinloggning så måste du först ha installerat en Authenticator-app på din mobiltelefon.
I din Authenticator-app, välj att skapa nytt.
Logga in till ditt SecureMailbox konto med den fulla versionen av SecureMailbox (dvs ej Mobilversionen som inte har alla admin-inställningarna).
Öppna ”Kontoinställningar” och fliken ”ID-kontroll”. Här kryssar du i att du installerat en Authenticator-app.
Nu måste du auktorisera den här ändringen genom att ange en kod som skickas till din mobiltelefon.
Efter detta visas en QR-kod i SecureMailbox som innehåller en hemlig kod din Authenticator-app behöver. Du kan antingen välja att skanna in koden, eller manuellt skriva in den i din app.
För att verifiera att processen lyckats avslutar du inställningen med att ange en kod från din Authenticator-app i SecureMailbox.
Nu är du nästan klar. Två-faktorsinloggning är aktiverad. Om du skulle bli av med din telefon som har Authenticator-appen så är du permanent utelåst från ditt konto om du inte har lagt in en reservtelefon, eller skrivit ut några engångskoder i reserv. Gör detta genast om du inte redan gjort det!
Mer hjälp om hur du konfigurerar Google Authenticator kan du också läsa om på Googles egen hjälpsida.

Vad behöver jag för att registrera mig?

Du behöver helt enkelt en pålitlig e-postadress som du ofta använder och ditt mobilnummer.

Vad är SecureAppbox ID?

Ditt SecureAppbox ID är din e-postadress som används för att integrera med SecureAppbox. Ditt ID består av den e-postadress du anger för denna tjänst samt ditt telefonnummer från din mobila enhet.
Dessa två enkla källor kommer att användas för att bygga upp autentiseringsprocessen för att möjliggöra GDPR-kompatibel kommunikation.

Vad händer om jag bara använder mailbox, behöver jag fortfarande SecureAppbox connect?

Du behöver inte göra någonting. Genom att logga in på ditt SecureAppbox ID kommer du automatiskt att omdirigeras till din postlåda via SecureAppbox Connect.

Vad är skillnaden mellan SecureMailbox och SecureAppbox Connect?

SecureAppbox Connect  gör att du kan ha tillgång till alla dina tillgängliga SecureAppbox-tjänster på ett och samma ställe.