Säker funktionsbrevlåda

Med SharedMailbox följer ni alla lagar inom dataskydd när fler har tillgång till samma mailkonto. Genom att använda vårt system kan ni effektivt hantera gemensamma inkorgar samtidigt som ni upprätthåller hög säkerhet och integritet. Våra avancerade behörighetsinställningar säkerställer att endast auktoriserade användare får tillgång till känslig information, vilket minimerar risken för obehörig åtkomst och dataläckor.

 

Brevlåda som sitter på husfasad

Tvåstegsverifiering

Alla som använder SharedMailbox når den gemensamma brevlådan, och därmed den information ni vill dela, genom att logga in via sitt privata SecureMailbox-konto. Tjänsten har integrerade säkerhetsfunktioner som ID-kontroll, läskvitto samt att all aktivitet loggas.

 

Kontakta oss

Öppen bok som ligger på träbord

Säkert enligt GDPR

När ni använder SharedMailbox följs EU’s dataskyddslagar och ni kommunicerar enligt de internationella riktlinjerna för integritetsskydd. Vi ser till att er data lagras och hanteras på ett säkert sätt som uppfyller alla krav inom GDPR. Genom att erbjuda kontinuerlig uppdatering av vårt system säkerställer vi att ni följer de senaste regelverken inom dataskydd och integritet.

fotavtryck i sanden

Automatiserade dialoger med spårbarhet

SecureAppbox API möjliggör integrationer med era interna system och SharedMailbox för att kunna skapa en säker dialog direkt från era system. Mottagare identifieras med stark autentisering såsom BankID eller Freja eID för att säkra att det är rätt mottagare som tar del av informationen.

Rest API

Integrationen använder ett rest API som ger interna och externa system möjlighet att skicka automatiserade meddelanden via SharedMailbox, antingen till privatperson eller till SDK ramverket och dess mottagare. Vidare så kan det bestämmas OM mottagaren ska ha möjligheten att kunna svara och i och med detta tillexempel tillföra kompletterande uppgifter eller inte. All säker kommunikation kan då hanteras enbart från ert egna system, med hjälp av SecureAppbox kommunikationsplattform.

Konto

Jag aktiverade SharedMailbox, men jag har ingen åtkomst. Jag har inte heller ett SecureMailbox konto. Hur loggar jag in?

Om du inte har ett SecureMailbox konto klickar du bara på “logga in”, så kommer du att omdirigeras till inloggningssidan för SecureMailbox. Klicka på “Inte registrerad? Anmäl dig här!” Som finns under inloggningsformuläret.

Jag kan inte se min SharedMailbox. Hur kan jag få access?

Om du kan logga in på ditt SecureMailbox-konto och inte kan se SharedMailbox, kontakta din administratör. Om du inte vet vem din administratör är kan vårt supportteam hjälpa dig,  kontakta oss på: support@securemailbox.com.