Våra tjänster

Stora gråvita moln som är tagen ovanifrån

Molntjänst med sekretess

SecureAppbox hjälper dig att kommunicera känsliga uppgifter så att du kan fokusera på det du är bäst på utan att behöva tänka på om du uppfyller de krav som ställs på dig. Våra tjänster kräver ingen installation hos dig vilket innebär att du snabbt kan komma igång. Ofta samma dag. Vi löser dessutom alla dina kommunikationsbehov oavsett om det är video, meddelande eller fax – i vårt säkra moln är dina uppgifter krypterade så ingen annan kan komma åt dem, inte ens vi. Med säker tvåfaktorsautentisering kan du alltid vara säker på att det endast är de som skall få ta del av informationen som erhåller informationen.

 

Boka demo

 

securemailbox svart ikon

SecureMailbox

SecureMailbox är ett säkert komplement till befintlig e-postklient för att skicka och ta emot säkra meddelande. Tjänsten säkras genom kryptering och stark autentisering med hjälp av två faktorer. Att skicka information via SecureMailbox säkerställer att GDPR följs i alla led. Dessutom garanterar tjänsten att all information stannar inom plattformen, men kan självklart integreras med ex Outlook och andra klienter.

 

SecureMailbox

securemeetings svart ikon

Säkra Videomöten

Säkra Videomöten är en av marknadens säkraste videotjänster som tekniskt och juridiskt anpassats för att hantera all typ av dialog som omfattar säkerhet, sekretess i enlighet med våra dataskyddslagar. Säkra videomöten erbjuder kraftfull kryptering för flerparts-samtal som enkelt bjuds in via länk där man också kan autentisera användare med BankID inloggning eller SMS-kod. Tekniken finns på skyddade servrar, är kontrollerad och har genomgått omfattande säkerhetstester.

 

Säkra Videomöten

funktionsbrevlåda ikon svart

SharedMailbox

SharedMailbox är en säker funktionsbrevlåda som fler än en person i en organisation har tillgång till. Brevlådan visas för utvalda personer i deras personliga SecureMailbox konto. Lösningen är framtagen i samarbete med våra kunder inom offentlig sektor i Sverige. Ni har full spårbarhet och kontroll på vilka som har jobbat i funktionsbrevlådan och vad dom har gjort, detta i enlighet med lagkraven kring just kontroll och rättighet till informationen.

 

SharedMailbox

 

digital fax svart ikon

Secure e-fax

Vi gör det möjligt att ersätta befintliga faxar med en e-fax, en tjänst där inkommande meddelanden ansluts till ett funktionskonto (SharedMailbox) som sedan ansluts säkert till utvalda mottagarna. Secure e-fax skyddar känslig information som skickas via traditionella faxar och förhindrar risken för dataintrång. Att koppla en analog fax process till en skyddad miljö minimerar röjande av information samt ger ett effektivare arbetssätt.

 

Secure e-fax

 

visselblåsarsystem svart ikon

SecureWhistle

Vår visselblåsartjänst SecureWhistle kan implementeras i både små som stora organisationer. Lösningen bygger på vår säkra meddelande platform där meddelanden som kommer från en visselblåsare hanteras säkert och med hög integritet. Rapporteringen sker skyddat till gruppen som är ansvarig för just denna typ av klagomål och är enkel att anpassa för varje kund. SecureWhistle är anpassningsbar och kan byggas ut vid behov.

 

SecureWhistle

 

black icon organizer service

Organizer

Organizer är administrationsportalen som möjliggör användandet av våra tjänster. Det är med hjälp av Organizer som man hanterar olika typer av användare såsom anställda, kunder, klienter och vidare kan hantera dess identiteter, rättigheter och säkerhetsfunktioner. På samma sätt hanteras också olika integrationer med verksamhetssystem, appar, crm, eller egenutvecklade system genom säkra och skyddade API.

 

Organizer

sdk integration svart ikon

SDK Integration

Låt oss hjälpa er att integrera SecureAppbox tjänster till Ineras projekt Säker Digital kommunikation. SDK projektet har alltid varit ett högt prioriterat projekt för SecureAppbox och vi har genomfört ett flertal piloter och kan redan idag hjälpa er att införa SDK .

 

SDK Integration

datasäkerhet utbildning svart ikon

Rådgivning

Vi hjälper bolag, myndigheter och organisationer med praktisk kunskap inom dataskydd. Vi hjälper er att nå långsiktiga och hållbara resultat med säkrade processer inom ramen för digital kommunikation. Våra experter erbjuder internutbildningar för organisationer samt via utbildningspartners inom GDPR, datasäkerhet och säker kommunikation. Varje utbildningstillfälle anpassas efter önskemål.

 

Rådgivning