SecureFiles

Med hjälp av vår tjänst SecureFiles så säkerställer ni att er information alltid är säker och aldrig kommer i orätta händer.

 

kassavalv dörr

Säker dokumenthantering

I dagens arbetsliv delar vi en stor andel information digitalt med varandra, vidare lagrar vi samt även sparar likaså information digitalt. Detta utgör dock en risk då man som organisation kan komma att bli en måltavla för utomstående som ämnar till att komma åt information samt missbruka den. Att skydda data och ge dess ägare full kontroll har mot bakgrund av detta blivit allt viktigare. Med hjälp av vår tjänst SecureFiles så säkerställer ni att er information alltid är säker och aldrig kommer i orätta händer.