Referenser

SecureAppbox har hundratals kunder, från mindre kommuner till större världsomspännande organisationer.

Vit bakgrund med en orange legobit

Våra kunders behov styr vår utveckling

Många kunder har växt med oss där deras behov har styrt vår utveckling av nya tjänster. Våra kunders behov och skydd är alltid högsta prioritet för oss. För att erhålla referenser inom just er bransch så rekommenderar vi att ni bokar en demo med oss.

 

Boka Demo

ossdsign startsida

OssDsign

CCP – säkerställer orderhanteringen och ser till att rätt patient får sitt unika implantat.

OssDsign tillverkar kranie-implantat och tekniska material för nybildning av ben och används vid operationer av kranier och ansiktsrekonstruktioner. Med deras produkt kan man för första gången hjälpa patienter som tidigare inte kunnat behandlas, exempelvis patienter med större hjärntumörer som växt över flera år. Implantatet, som anpassas efter patientens anatomi, består av ett 3D-utskrivet titan-nät som ger skydd och mekanisk styrka. Titan-nätet är inbäddat i ett keramiskt material framtaget vid Uppsala Universitet. Forskning och kliniska erfarenheter har visat att materialet över tid omvandlas till patientens eget ben.

Varje implantat är patient-unikt

OssDsign Orderhanteringssystem (CCP) hanterar dagligen registrering och känslig data från läkarlag över hela världen och all kommunikation är väl skyddad. Det innebär att alla användare som loggar in i CCP verifieras via SecureMailbox för rätt roll i processen att säkerställa att rätt patient får rätt implantat. Alla läkarteam hanteras i SecureAppbox Organizer och kommunikationen är skyddad i enlighet med gällande lagar och förordningar.

”Samarbetet med SecureAppbox har haft en positiv inverkan på vårt dagliga arbete och underlättat vår orderprocess. Det är väldigt smidigt att ha all kommunikation och information om patient, defekt, designförslag och offert på en samlad plats som är enkel att komma åt för både oss och kund.”, säger Eva-Lena Korhonen, Customer Service Coordinator på OssDsign.

Iphone vars skärm visar familjehemsveriges hemsida. MacBook pro vars skärm visar familjehemsveriges hemsida. Dokument som visar Privasee

Familjehem Sverige

En nationell e-tjänst för Sveriges kommuner

FamiljehemSverige.se är en nationell e-tjänst som används för att hantera ansökningsprocessen för familjer som vill bli familjehem åt barn som behöver omplaceras eller ensamkommande flyktingbarn. Under 2015 tog Sverige emot 33 000 ensamkommande flyktingbarn som alla behövde nya hem. För att hantera denna akuta situation och lösa det växande placeringspusslet var behovet stort att skapa en säker kommunikationsplattform som stöd till kommunerna i den första viktiga fasen av processen att hitta lämpliga familjehem.

Idag används FamiljehemSverige.se tjänsten av 122 av Sveriges 290 kommuner. Tjänsten har sedan den introducerats (2016) genererat över 28.000 ansökningar!

2020 så vidareutvecklades tjänsten att även inkludera Säkra Videomöten (SecureMeetings), som gjorde att familjerådgivare och socialsekreterare tryggt kunde träffa fosterbarn och utvalda fosterfamiljer digitalt under en rådande pandemi.

I tjänsten används:
SecureAppbox Organizer & SecureForms
SecureMailbox, Säkra Videomöten

Tjänsten ägs av SKR och utvecklats i samarbete med SecureAppbox.