Säkra Videomöten får en väntrumsfunktion

Stockholm,  Sverige 2022-02-14. SecureAppbox fortsätter att utveckla sin tjänst Säkra videomöten med fokus på den enskilda möteskaraktären och det är med glädje som vi idag kan berätta att vi kommer att addera en väntrumsfunktion.

Lanseringen av väntrumsfunktionen sker idag den 14 februari. Denna funktion innebär att vi har skapat ett integritetsskyddat väntrum där deltagarna först placeras innan de släpps in av den mötesansvarige i själva mötet.

Väntrumsfunktionen kan även användas under ett pågående möte för enskild överläggning och då kan man placera vissa mötesdeltagare i väntrummet för att därefter välja när deltagaren ska släppas in i mötet igen, och detta för att en eller flera personer inte ska se eller höra andra deltagare.

Denna mötestyp används för hög sekretess. Vår nya väntrumsfunktion i kombination med Säkra videomöten, det vill säga att samtliga användare måste verifiera sig och att den mötesansvariga är den enda som kan styra allt resulterar i en mycket robust, flexibel och säker tjänst.

Om ni har några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss på: info@secureappbox.com