Arbetsplatsincidenter ökar

Stockholm, 12 juni. Antal arbetsplatsincidenter som har rapporterats har aldrig tidigare varit så högt som nu, det visar en rapport från företaget Navex. Rapporten baseras på data från fler än 1,5 miljoner rapporter som mottagits av nästan 3500 organisationer och företag under förra året. Majoriteten av dessa incidentrapporter berörde HR-frågor och nästan en fjärdedel berörde affärsintegritet såsom datasäkerhet och tvister.

 

Ökat antal incidentrapporter

Även om rapporten påvisar en ökning i antal incidentrapporter i förhållande till föregående år så kan detta tolkas som en utveckling i rätt riktning då fler känner sig trygga med att rapportera in oegentligheter.

 

Sverige i topp

Rapporten påvisar att Sverige ligger i topp utifrån behandlingstider gällande incidenter i jämförelse med övriga europeiska länder vilket påvisar att svenska organisationer prioriterar att snabbt undersöka dessa typer av incidenter.

 

Visselblåsarsystem

Om en organisation har fler än 50 anställda så ska organisationen enligt visselblåsarlagen ha ett system för visselblåsning på plats om ett halvår från nu. Om er organisation inte har något system på plats idag så rekommenderar vi att ni tittar närmare på vår tjänst SecureWhistle.