Cyberattacker mot sjukvården ökar

Stockholm, 31 mars. Antal cyberattacker mot sjukvården har ökat med 78 % under det senaste året enligt en rapport som publicerats av Check Point Software Technologies.

 

Bristande säkerhetsåtgärder

Sjukvården är särskilt sårbar för cyberattacker på grund av en rad faktorer, bland annat på grund av bristande säkerhetsåtgärder samt en kombination av äldre och modern teknik där cybersäkerhet inte har prioriterats. Införande av fler uppkopplade medicinska apparater och IoT-enheter har dessutom ökat attackytan.

 

Allvarliga konsekvenser

Sjukvårdsorganisationer behöver ha en heltäckande och kooperativ säkerhetsstrategi på plats för att hantera den ökande hotbilden. Det är avgörande att ha lösningar på plats för att både förebygga och vidta omedelbara åtgärder mot eventuella attacker då dessa kan innebära allvarliga konsekvenser för patienters liv och hälsa.

 

Cybersäkerhet sjukvård

Är ni verksamma inom vård & omsorg och känner att ni behöver hjälp med att säkra er digitala kommunikation? Boka en demo med oss!