Cyberattacker – Sjukvården

Stockholm, 12 december. Cyberattacker mot den svensk sjukvården fortsätter att öka. Under de sista 6 månaderna i år genomfördes i snitt lite fler än 1000 cyberattacker i veckan. Det finns ingen annan sektor i Sverige som har drabbats lika hårt. Antal attacker dubblades om man jämför första delen av 2023 med slutet av 2023 och anledningen till det ökade antalet attacker anses vara den stora mängden persondata som vården besitter. Persondatan/ identiterna stjäls exempelvis för att skapa nya kreditkort. 

 

Cyberattacker: Flertal sårbara punkter

Tillvägagångssättet för dessa cyberattacker utgörs bland annat av överbelastningsattacker, ransomwareattacker och nätfiske via e-post. Ytterligare en anledning till att just vården har drabbats så hårt av cyberattacker är för att de innehar många olika enheter och sårbara punkter, exempel på detta är medicinsk utrustning, kameror och mobila datorer. Det innebär att cyberkriminella kan rikta fokus gentemot en större yta och därmed är chansen större att de kommer åt data.

 

Utbildning inom datasäkerhet

Organisationer inom vårdsektorn bör hålla all elektronisk utrustning uppdaterad samt utgå från zero trust metoden samt se till så att all personal innehar ett uppdaterat säkerhetstänk och detta med hjälp av återkommande utbildning inom IT säkerhet. Vidare bör man även testa personalen då och då genom att skicka ut falska phishing-mejl, på detta sätt får man en bild av personalens medvetenhet och kunskap gällande denna problematik. Kontakta gärna oss om ni har eventuella frågor kring cybersäkerhet och eller önskar utbildning inom datasäkerhet.