Cybersäkerhet & Geopolitik

Stockholm, 17 maj. Flera internationella nyhetskanaler har berört cyberattacker från Kina gentemot amerikanska samhällskritiska bolag. Det blir alltmer tydligt att cybersäkerhet och geopolitik går hand i hand och detta på grund av att cyberattacker styrs av internationella relationer och maktförhållanden. Likaså framhäver World Economic Forum i sin rapport Global Cybersecurity Outlook 2024 att geopolitik likaså fortsätter att (i alla fall till en måttlig nivå) påverka respektive organisations cybersäkerhetsstrategi.

Ai, Desinformation & Geopolitik

Google Cloud förutspår i sin rapport Insights for future planning att Ai verktyg kommer fortsätta att utvecklas och erbjudas som en tjänst för att hjälpa cyberkriminella att uppnå sina olika mål. Ai verktyg kommer att användas för olika syften såsom nätfiskekampanjer och eller spridning av desinformation. Vidare uttrycker Google Cloud att desinformation har blivit ett kraftfullt verktyg för geopolitiskt inflytande och tar Ryssland och Kina som ett exempel på detta. Dessa två länder riktar in sig på afrikanska länder med hjälp av cyber-kampanjer som är utformade för att sprida desinformation, och detta i syfte för att skapa oenighet samt underminera demokratiska institutioner. Google förutspår att detta kommer att fortskrida under 2024 och de tror även att Kina och Ryssland kommer att ta steget längre genom att rikta in sig på industrin för sällsynta jordartsmetaller. Dessa typer av jordmetaller är i sin tur avgörande för många högteknologiska produkter såsom smartphones, datorer och elektriska fordon. Genom att få kontroll över dessa resurser kan Ryssland och Kina stärka deras ekonomiska och strategiska positioner i Afrika.

 

Påverkansoperationer

Under 2024 så har vi flera olika val runtom i världen, exempelvis i USA, Taiwan, Indien, Sydkorea samt EU-val och andra länder kommer med största sannolikhet att använda sig av spionage, desinformationskampanjer samt cyberbrott för att påverka dessa olika val. Sammanfattningsvis kan man konstatera att organisationer och myndigheter under år 2024 bör vara extra observanta då det med största sannolikhet kommer att bli en stor ökning av “hacktivism”, och detta till följd av ny teknologi i kombination med ett ännu spändare omvärldsläge..

 

Cybersäkerhet utbildning

Behöver er organisation utbildning i cybersäkerhet? Hör av er till oss idag så löser vi det.