Cybersäkerhet Sverige | Sverige är sämst

Stockholm, 31 Oktober. Sverige är sämst i klassen i förhållande till sina nordiska grannar när det gäller cybersäkerhet. Norge samt Danmark uppnår i alla fall en tillfredsställande nivå samtidigt som Sverige och Finland hamnar på en bristfällig nivå. 

Snittet är lägre i år än förra året

Cybersäkerhetsföretaget Nixu har publicerat en rapport där nästan 400 organisationer har deltagit och man har mätt respektive lands cybersäkerhet med hjälp av index. Indexet mäter mognadsgraden baserat på fyra kriterier – nuvarande läge, ledning, investeringar och framtida utvecklingsplaner och skalan går mellan 10 och 100. En intressant iakttagelse är att snittet är lägre i år än förra året, förra året låg snittet på 67,3 vilket motsvarar en tillfredsställande nivå medans snittet i år ligger på 64,9 vilket motsvarar en bristfällig nivå.

Prioriterar riskhantering

Rapporten påvisar att de organisationer som fått ett högt index prioriterar riskhantering, inkluderar cybersäkerhet i ledningsdiskussioner och avsätter en betydande del av sin IT-budget till cybersäkerhet enligt rapporten. Ytterligare en intressant iakttagelse är att majoriteten av alla organisationer som deltog har som ambition att utöka sina interna säkerhetsteam men att bristen på kompetens sätter stopp. Till följd av detta så vill vi påminna om att SecureAppbox har en lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa organisationer med cybersäkerhet och vidare att vi erbjuder rådgivning inom detta.