Cybersäkerhetstrender 2023

Stockholm, 27 juni. Teknik och cybersäkerhetshot fortsätter att utvecklas i en aldrig tidigare skådad hastighet, låt oss titta på några av de betydande trenderna inom cybersäkerhet som förtjänar lite extra uppmärksamhet år 2023..

 

IoT

Antal IoT Devices fortsätter att öka globalt, och denna markanta ökning innebär en ökad möjlighet för cyberkriminella att utföra cyberattacker.

 

Distansarbete

Antal som arbetar på distans har ökat sedan pandemin vilket i sin tur innebär en risk då många inte använder VPN och tvåfaktorsautentisering när de arbetar hemifrån.

 

Komplexa system i våra moderna bilar

Hackerattacker mot moderna bilar har blivit alltmer förekommande då dessa är integrerade med ansluten mjukvara som i sin tur styr bilens alla funktioner såsom krockkuddesystem, dörrlås etc. Dessa typer av komplexa system i våra moderna bilar öppnar dörrarna för potentiella cybersårbarheter som sedan har potentialen för hackare att få tillgång till fordonskontroller eller använda mikrofoner för avlyssning. Sårbarheten berör även givetvis självkörande bilar i allra högsta grad då dessa använder en ännu mer invecklad mekanism som använder kameror och sensorer för navigering. Den ökade användningen av automatiserade fordon identifieras som ett överhängande hot 2023.

 

Cyberattacker inom sjukvården förväntas öka

Cyberattacker gentemot sjukvårdssektorn förväntas öka under 2023. Ungefär 60 % av alla ransomware-attacker riktar sig mot patientdata, medan de resterande 40 % koncentrerar sig på att störa verksamheten.

 

Geoinriktade phishing-attacker

Geoinriktade phishing-attacker förväntas likaså öka under 2023, dessa typer av attacker fokuserar på en specifik geografisk lokalisering såsom stad och land. Cyberkriminella drar fördel av lokala inställningar för att på detta sätt få deras bedrägliga e-postmeddelanden att verka autentiska.

 

Ökad medvetenhet kring cybersäkerhet

Medvetenhet kring cybersäkerhet bland användare ökar, och den förväntas fortsätta öka under 2023. Orsak till förändring inbegriper att man i större utsträckning använder sig av tvåfaktorsautentisering (2FA) som fungerar som ett extra säkerhetslager där användare måste tillhandahålla två informationsbitar innan de kommer åt sitt konto.

 

AI (Artificiell Intelligens)

Ai realiseras snabbt inom flera sektorer. AI har visserligen genererat i en god utveckling på en rad olika plan inom olika sektorer men man ska ha med sig att Ai inte bara innebär goda nyheter. Med hjälp av Ai kan man skapa skadlig programvara. Det finns exempelvis en oro över hur man förhindrar AI-genererad skadlig programvara från att kringgå nuvarande skyddssystem.

 

Smarttelefoner

Aldrig tidigare har vi haft så mycket personlig och finansiell data samlade på våra telefoner som nu. Detta föranleder till att mobila enheter blir ett allt mer attraktivt mål för cyberkriminella vilket i sin tur innebär att våra meddelanden, email och ekonomiska transaktioner som finns och genomförs med hjälp av våra smarttelefoner idag innebär en stor risk.

 

Kommunicera säkert

 

Behöver er organisation en säker kommunikationsplattform?