Datasäkerhet – Rapport

Stockholm, 6 Mars. Enligt Veeam Data Protection Trends Report 2023 så ökar budgetarna för dataskydd för att möta det ökade hotet mot företag från cyberattacker och andra katastrofer. Rapporten påvisar att IT-chefer känner sig alltmer oskyddade på grund av komplexa hybrida IT-miljöer, delade produktionsmiljöer i olika moln och ransomware-attacker. 

 

Cyberattacker – största hotet mot företag

Rapporten visar också att fyra av fem organisationer upplever en diskrepans mellan vad deras affärsenheter förväntar sig och vad IT-tjänsterna kan leverera, och att cyberattacker har varit det största hotet mot företag de senaste åren. Budgetarna för dataskydd förväntas öka med 6,5 procent globalt under 2023, vilket är högre än andra IT-områden.

 

Förebyggande insatser för IT-säkerhet

Ransomware är det största hindret för digital transformation och IT-resurser och budgetar som ursprungligen allokerades till initiativ för digital transformation går istället till förebyggande insatser för IT-säkerhet. Rapporten påvisar även att container-baserade arbetslaster växer i popularitet, där Kubernetes används som en vanlig produktionsplattform