GDPR förkortning

Stockholm, 21 april. GDPR står för “General Data Protection Regulation” och är en förordning inom EU som trädde i kraft den 25 maj 2018.

 

GDPR Lagen

Syftet med GDPR lagen är att stärka skyddet för personuppgifter och ge människor mer kontroll över sin personliga information.

 

GDPR Personuppgifter

Förordningen reglerar bland annat hur personuppgifter får samlas in, lagras, användas och överföras av organisationer och företag som är verksamma inom EU. GDPR påverkar i stort sett alla organisationer och företag som hanterar personuppgifter.

 

GDPR Privatperson

För privatpersoner innebär GDPR i första hand ett starkare skydd för deras personliga information och integritet. Det innebär att organisationer och företag som samlar in och hanterar personuppgifter måste respektera dina rättigheter och behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt.

 

GDPR Utbildning

Är ni osäkra på hur ni ska behandla känsliga personuppgifter i er verksamhet? Boka in er på en utbildning med oss där vi tillsammans med er identifierar nuläget och kartlägger de processer som finns eller saknas. Läs mer här.