GDPR & Personuppgifter

Stockholm, 13 april. När man talar om personuppgifter inom ramen för GDPR så innebär det att organisationer och företag som behandlar personuppgifter måste följa ett antal regler och principer för att skydda enskilda personers integritet och rättigheter.

 

Rättslig grund

En av de viktigaste principerna inom GDPR är att organisationer och företag endast får hantera personuppgifter om de har ett legitimt syfte och en rättslig grund för hanteringen. Utan en rättslig grund är behandlingen av personuppgifter inte laglig.

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter inkluderar all typ av information som kan kopplas till en levande individ. Det kan exempelvis innefatta namn, adresser, e-postadresser, IP-adresser, ljudinspelningar och bilder. Det är viktigt att notera att även organisationsnummer kan utgöra personuppgifter, särskilt om det gäller en enskild firma. I grund och botten handlar personuppgifter om all data som kan identifiera en person eller avslöja något om deras identitet. Därför är det viktigt att hantera personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och se till att de skyddas på lämpligt sätt för att undvika obehörig åtkomst eller missbruk.

 

Företag måste vara försiktiga när de behandlar personuppgifter

GDPR innebär att organisationer och företag måste vara försiktiga med att behandla personuppgifter, och de måste ta hänsyn till enskilda personers rättigheter och skydd. Det är viktigt för organisationer och företag att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de följer principerna och reglerna inom GDPR för att undvika juridiska konsekvenser samt även för att upprätthålla förtroendet hos sina kunder och användare. Kontakta oss om ni vill veta mer om personuppgifter och GDPR.