Hur fungerar SDK: Säker digital kommunikation?

Stockholm, 12 April. SDK är ett statligt projekt som syftar till att skapa säkert informationsutbyte inom den offentliga sektorn genom att digitalisera kommunikationen mellan myndigheter och offentligt finansierade organisationer.

 

Gemensam digital infrastruktur

SDK är skapat av Inera i samarbete med DIGG och SKR och möjliggör säker digital kommunikation genom att erbjuda en gemensam digital infrastruktur som organisationer inom den offentliga sektorn kan ansluta sina system till via accesspunkter som godkänns av DIGG.

 

Spåra informationsutbyte

Målsättningen är att SDK ska leda till en trygghet i att känslig information inte tillges obehöriga, samt att man ska kunna spåra informationsutbyte oberoende av vilken verksamhet som har skickat informationen och att man snabbare ska kunna hantera ärenden.

 

Gemensam adressbok

Med SDK kan man skicka digitala meddelanden till organisationer eller olika delar av organisationer, men man kan inte skicka SDK-meddelanden till specifika personer. SDK fungerar med hjälp av en gemensam adressbok, där varje organisation ansvarar för att ansluta sina e-postadresser till denna.

 

Vi är en helhetsleverantör

Då vi är godkända som meddelandeklient och meddelandetjänst hos Inera samt även är godkända som accesspunktsoperatör i SDK projektet av Digg så innebär detta att vi är en helhetsleverantör som tillhandahåller en komplett lösning till offentlig sektor inom ramen för SDK. Kontakta oss så hjälper vi er med er SDK integration!