Hybridarbete utgör ett hot

Stockholm, 24 mars. Cybersäkerhetsföretaget Fortinet har genomfört en studie kring cybersäkerhet och säkerhetsincidenter. Studien påvisade att majoriteten av alla dataintrång genomförs utanför kontorets nätverk.

 

IT-avdelningar har ingen kontroll

Sedan våren 2020 och därmed pandemins intågande är det många bolag som tillåter sina anställda att arbeta hemifrån eller från annan valfri plats i större utsträckning än innan. Detta innebär i sin tur att bolag står inför faktorer som deras IT-avdelningar inte kan ha kontroll över såsom anställdas nätverk. Nästintill samtliga bolag som deltog i studien svarade att de har utökat sin budget för att bättre kunna tackla distansarbete.

Arbeta säkert på distans

Funderar ni på hur er organisation kan arbeta säkert på distans? Läs vidare om vår smarta och säkra  kommunikationsplattform SecureAppbox Connect eller kontakta oss så hjälper vi er.