Risker med stora globala videomötestjänster

 

Stockholm, 10 augusti. Det har under de senaste dagarna varit en hel del skriverier om videomötestjänsten Zoom. Anledningen till dessa skriverier är att företaget tidigare har haft möjligheten att utnyttja användardata för att träna artificiell intelligens (AI), men har nu ändrat sina användarvillkor efter massiva påtryckningar.

 

Tyst förändring av sina användarvillkor

I mars genomförde Zoom en tyst förändring av sina användarvillkor och inkluderade en ny del som möjliggjorde användning av användardata, inklusive samtal och chattloggar, för att träna deras AI-verktyg. Denna ändring var relativt dold fram till några dagar sedan då Stack Diary uppmärksammade den. Detta har resulterat i att fler användare har uttryckt sitt missnöje över den eventuella användningen av deras data.

 

Användarvillkoren har justerats

Enligt Stack Diary har Zoom enligt de uppdaterade användarvillkoren haft rätt att återanvända olika typer av användardata utan att användarna har haft möjlighet att vägra detta. Zoom har i respons till detta justerat sina villkor och påstår nu att användardata aldrig har använts utan samtycke från användaren. De berörda AI-verktygen är Zooms IQ Meeting Summary och IQ Team Chat Compose. Dessa har tidigare fått kritik då det varit mötesorganisatören som har gett sitt godkännande för att använda dessa tjänster, inklusive Zooms möjlighet att träna deras AI. De övriga deltagarna har endast haft möjlighet att acceptera villkoren eller avböja och lämna mötet.

 

AI teknik – risk att information utnyttjas

Sammanfattningsvis så kan man konstatera att det är viktigt att påminna sig om att stora globala videomötestjänster i majoriteten av fallen använder sig av AI teknik, och mycket på grund av att de har många användare och därav ständigt ämnar till att förbättra sin tjänst. Detta är dock inte helt okomplicerat då det föranleder till risker i form av att information utnyttjas.

 

Säkra videomöten – för de som har mycket höga säkerhetskrav

SecureAppbox videomötestjänst särskiljer sig från stora globala videomötestjänster likt den beskrivet ovan. Vår tjänst är utvecklad efter svenska lagar och regulatoriska vilkor, mao så har vi varken involverat eller integrerat någon form av AI i vår tjänst. Säkra videomöten är strikt säkerhetsmässigt, tjänsten är utvecklad tillsammans med UPH/ SKR och är därav anpassad efter våra regulatoriska kunder, och framförallt för kunder som behöver skydd inom den offentliga sektorn samt för de som har mycket höga säkerhetskrav.

 

Vilken plattform för videomöten använder ni?