SDK: Privata Aktörer

Stockholm, 11 maj. Från januari 2023 är det möjligt för privata utförare med offentlig finansiering att ansluta till tjänsten Säker digital kommunikation (SDK).

SDK: Säker digital kommunikation

SDK är ett statligt projekt som ämnar till att skapa säkert informationsutbyte inom den offentliga sektorn genom att digitalisera kommunikationen mellan myndigheter och offentligt finansierade organisationer. Målet med SDK är att det ska leda till en trygghet i att känslig information inte tillges obehöriga, samt att man ska kunna spåra informationsutbyte oberoende av vilken verksamhet som har skickat informationen samt att ärendehanteringen ska påskyndas.

 

Känslig information

Från januari 2023 kan privata aktörer utbyta ostrukturerad information med andra aktörer i offentlig sektor. Det kan tex handla om privata utförare som friskolor, privata vårdcentraler och sjukhus samt privata aktörer inom hemtjänsten som ofta har behov av att kommunicera känslig information med kommuner, regioner och myndigheter.

 

Ansluta till SDK

Är ni en privat aktör som ännu inte har anslutit till SDK och behöver hjälp med detta? Eller har ni andra frågor om hur SecureAppbox arbetar med SDK – Hör av er till oss så hjälper vi er!