SecureAppbox har fokus på att säkra hela mötets livscykel

Stockholm, 2 december 2022. SecureAppbox är medlem i European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud. Alliansen ämnar till att samla relevanta experter och företag samt representanter från medlemsstaterna för att stärka EUs ställning avseende molntjänster. Vidare syftar alliansen till att tillgodose behoven hos EU-företag och offentliga förvaltningar som behandlar känsliga kategorier av data, och målet med alliansen är att öka Europas ledande ställning när det gäller industriell data.

 

Vi var på plats i Bryssel

I veckan var vi på plats i Bryssel för att diskutera teknik- och regulatorisk utveckling samt samarbete kring SecureAppbox nya version av Säkra Videomöten / SecureMeetings som har vidareutvecklats och är ett säkert och europeiskt alternativ till MS Teams.

 

Utmaningar med MS Teams

Utmaningar med Teams har debatterats av många men ett tydligt problem är att säkerheten inte är densamma i de delar av Teams som de flesta nyttjar. Vissa delar av Teams är skyddade men andra delar såsom kalender och e-post är inte det vilket har gjort att Teams är alltför lättanvänd och därför inte är säker när känsliga uppgifter skall behandlas. Därför har vi i den nya versionen av säkra videomöten lagt stor vikt på att erbjuda samma höga säkerhet utan kompromisser. Vårt fokus ligger på hela videomötets livscykel, det vill säga både före, under och efter videomöten.

 

Före, under och efter videomöten

Före sina videomöten vill man kunna skicka ut känsligt material som man vet att enbart de inbjudna kan läsa. Om man har ett möte där man ska hantera sekretessklassade uppgifter så är det viktigt att kunna kontrollera deltagare samt hur data exponeras i kalendrar, både hos er själva och hos era deltagare.

Efter mötet vill man kunna skicka anteckningar och annat material till deltagarna som inkluderar läskvittens för att veta att anteckningarna har mottagits. Det ska även vara enkelt att kalla till ett nytt möte med samma deltagare.

Vår nya tjänst Säkra Videomöten lever upp samtliga ovannämnda aspekter och är med andra ord ett säkert komplement och eller alternativ till MS Teams.