Skicka lösenord säkert

Stockholm, 19 september. Idag är lösenord en grundläggande komponent i våra dagliga liv, och framförallt arbetsliv. Ibland kan vi behöva dela lösenord med andra och då är det viktigt att veta hur man skickar lösenord säkert.

 

Dela inte lösenord via e-post eller textmeddelanden

Det är alltför vanligt att människor skickar lösenord via osäkra kommunikationsmetoder såsom okrypterad e-post eller textmeddelanden. Dessa metoder är sårbara och kan utsätta ditt lösenord för risk.

 

Använd krypterade meddelandetjänster

Om du måste dela ett lösenord med någon, använd en krypterad mailtjänst såsom SecureMailbox. Tjänsten säkerställer att meddelanden endast kan läsas av de avsedda mottagarna.

 

Dela lösenord personligen eller över ett säkert samtal

Om det är möjligt, dela lösenord personligen, exempelvis under ett krypterat videomöte. Detta är en bra metod eftersom det eliminerar risken för att ditt lösenord blir komprometterat under överföringen.

 

Byt lösenord efter delning

När du har delat ett lösenord med någon, överväg att byta det så snart som möjligt. Detta minskar risken för att någon obehörig kan använda lösenordet senare.

 

Använd säkerhetsprinciperna

Sammanfattningsvis är det viktigt att tänka på säkerheten när du delar lösenord. Genom att använda de säkerhetsprinciper som nämns ovan kan du minimera risken för att dina lösenord hamnar i fel händer och hålla ditt digitala liv säkert.