Sundsvalls kommun förlänger sitt samarbete med oss

Stockholm, Sverige 13 oktober 2022. Det är med glädje som vi kan berätta att Sundsvalls kommun har valt att förlänga sitt samarbete med SecureAppbox och Atea.

Stegvist införande

Sundsvalls kommun har under 2022 stegvis infört SecureMailbox inom olika verksamheter, just för att säkra upp kommunikationen och slopa faxen.

 

Stort förtroende för SecureAppbox

”Vi har ett stort förtroende för SecureAppbox och väljer därför att förlänga vårt samarbete.” säger Emelie Holmlund, Utveckling- och förbättringsledare på Sundsvalls kommun.

 

Vi tillför nytta

”Att Sundsvalls kommun har valt att fortsätta sitt samarbete med oss är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb och tillför nytta till verksamheterna.” säger Daniel Vallentin, Affärsutvecklare på SecureAppbox.”