Vad är GDPR?

Stockholm, 11 april. GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och har påverkat företag och organisationer över hela världen som behandlar personuppgifter om EU-medborgare.

 

GDPR förkortning

GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation. GDPR är en förordning inom den Europeiska Unionen som syftar till att skydda den personliga integriteten och dataskyddet för EU-medborgare.

 

GDPR personuppgifter

En av de viktigaste aspekterna av GDPR är att den ger individer ökad kontroll över sina personuppgifter. GDPR kräver att organisationer måste be om samtycke från en person innan de behandlar deras personuppgifter. Personuppgifter omfattar all information som kan användas för att identifiera en person, till exempel namn, adress, e-postadress och personnummer.

 

GDPR – rätten att bli bortglömd

En annan viktig aspekt av GDPR är att det ger individer rätt att begära att deras personuppgifter raderas. Detta kallas rätten att bli bortglömd. Om en person inte längre vill att en organisation ska behandla deras personuppgifter, kan de begära att uppgifterna raderas.

 

GDPR – Böter

Företag och organisationer som inte följer GDPR kan bötfällas med upp till 20 miljoner euro eller 4% av sin globala omsättning, med andra ord så kan konsekvenserna bli enorma för företag som inte tar dataskydd på allvar.

 

GDPR – Utbildning

Önskar er organisation utbildning inom GDPR? Läs mer här