Vem behöver dataskyddsombud? När behövs dataskyddsombud?

Stockholm, 30 mars. Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDBP) har inlett en samordnad åtgärd för att bedöma om dataskyddsombuden har den roll och ställning som krävs enligt dataskyddsförordningen och de resurser som behövs för att utföra sina uppgifter.

 

Tillsyn mot olika aktörer

I den samordnade åtgärden deltar europeiska dataskyddsmyndigheter, däribland den svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). IMY kommer att inleda tillsyn mot olika aktörer inom ramen för denna samordnade åtgärd. Arbetet är för just nu på planeringsstadiet och IMY kommer att ge mer information när det inledande arbetet är avslutat.

 

Vad gör ett dataskyddsombud?

Ett dataskyddsombud säkerställer att organisationen i fråga efterlever dataskyddslagstiftningen samt kontrollerar att aktuell organisation skyddar enskildas rättigheter.

 

Vilka typer av organisationer behöver ett dataskyddsombud?

Samtliga offentliga organ och myndigheter måste inneha ett dataskyddsombud. Övriga organisationer inom det privata såsom exempelvis säkerhetsföretag som behandlar personuppgifter samt övervakar enskilda personer i stor omfattning behöver likaså ett dataskyddsombud. Vidare är det aktuellt för ett privat bolag att inneha ett dataskyddsombud om organisationen behandlar uppgifter om brott och därmed känslig personuppgifter.

 

Dataskyddsombud utbildning

Behöver ni hjälp med processen kring dataskyddsombud i er organisation? Låt oss hjälpa er! Läs mer här