Zero Knowledge (Zero trust)

 

Stockholm, 24 oktober. Zero Knowledge (Zero trust) är en viktig princip vad gäller utmaningen med att använda externa tjänster och leverantörer och samtidigt efterleva regulatoriska krav som GDPR/NIS.

Kryptering

För att hantera detta i moderna molntjänster så används kryptering. Därför är det viktigt att veta hur kryptering är implementerad då det har blivit en viktig fråga, speciellt efter Schrems 2 och även med nya NIS2 direktivet.

 

Vi har lång erfarenhet

SecureAppbox är en ledande svensk/europeisk aktör vad gäller kunskap kring hur kryptering skall nyttjas och implementeras. Vi har lång erfarenhet av att bygga skyddade tjänster genom symmetrisk/asymmetrisk teknik, korrekt nyckelhantering (HSM/KMS), tillräckliga nyckellängder mm. Vi deltar dessutom i EU’s arbetsgrupper kring cyber säkerhetscertifiering där kunskap kring kryptering naturligtvis är central.

 

Viktigt att säkra leverantörskedjor & beroenden

När vi nu har en allt tuffare hotbild så kommer det bli viktigare att säkra våra leverantörskedjor och beroenden genom “Zero Knowledge”. Kontakta oss om ni vill veta mer om hur man säkrar sin kommunikation.