SDK: Säker digital kommunikation

Låt oss sköta er SDK integration

SDK Integration

Säker digital kommunikation (SDK Inera) skapar förutsättningar för säker och enhetlig hantering av känslig information. Det gäller information som utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor inklusive privata utförare av offentligt uppdrag, exempelvis inom vård, socialtjänst och skola. SDK projektet har alltid varit ett prioriterat projekt för SecureAppbox och vi har genomfört flera piloter och kan redan idag hjälpa dig att införa SDK .

Detta innebär att SecureAppbox ihop med SDK framtidssäkrar er digitala kommunikation och ni behöver inte vänta på SDK utan kan dra nytta av SecureAppbox plattform redan idag och sedan få ännu mer funktionalitet när SDK är redo.

Om ni vill ha hjälp med integrationen med SDK så hjälper vi er gärna, kontakta oss så berättar vi mer!

 

Kontakta oss