SDK: Säker digital kommunikation

Låt oss sköta er SDK integration

SDK Integration

Säker digital kommunikation (SDK Inera) skapar förutsättningar för säker och enhetlig hantering av känslig information. Det gäller information som utbyts mellan verksamheter inom offentlig sektor inklusive privata utförare av offentligt uppdrag, exempelvis inom vård, socialtjänst och skola. SDK projektet har alltid varit ett prioriterat projekt för SecureAppbox och vi har genomfört flera piloter och kan redan idag hjälpa er att införa SDK .

Detta innebär att SecureAppbox ihop med SDK framtidssäkrar er digitala kommunikation och ni behöver inte vänta på SDK utan kan dra nytta av SecureAppbox plattform redan idag och sedan få ännu mer funktionalitet när SDK är redo.

Om ni vill ha hjälp med integrationen med SDK så hjälper vi er gärna, kontakta oss så berättar vi mer!

 

Kontakta oss

Varför SDK?

I dagens digitala samhälle uppstår allt oftare behovet av att kunna kommunicera mellan olika verksamheter på ett säkert sätt för att kunna skydda känsliga uppgifter. För att kunna göra detta måste olika typer av säkra system kunna nås och överföra meddelanden på ett gemensamt sätt utan att göra avkall på säkerhet och sekretess.

SDK som är en förkortning av Säker Digital Kommunikation är ett statligt projekt för hantering av överföring av känslig information digitalt mellan olika parter i samhället. Mellan medborgare och myndighet eller kommunala verksamheter
SDK erbjuder därför en gemensam säker adressbok som kan användas för kommunikation mellan olika verksamheter. För att kunna kommunicera med hög säkerhet mellan olika verksamheter i samhället finns det en uppsatt standard som knyter samman de olika organisationernas system för överföring av säkra meddelanden samt en certifikathantering som gör att två parter kan utbyta krypterad information.

Vilka använder SDK?

SDK kan ses som ett ramverk som möjliggör kommunikation mellan organisationer såsom beskrivet ovan. Ett exempel kan vara privata vårdgivare som kommunicerar med region och kommun, kommunala verksamheter som kommunicerar med ett apotek. Ett annat exempel kan vara socialförvaltningen som kommunicerar med en annan myndighet såsom Polisen eller Migrationsverket.

 

Man kan säga att SDK består av flera delar

1. Transporten av säker kommunikation mellan parter
2. Ett tekniskt ramverk och protokoll
3. En identitetsfederation med gemensamma krav och regler för att kunna verifiera avsändare och mottagare
4. En gemensam adressbok med möjlighet att kontakta anslutna organisationer

SecureAppbox och SDK

SecureAppbox har precis som andra leverantörer följt riktlinjerna från DIGG och Inera för att ansluta kunder till SDK. Eftersom DIGG nu har informerat alla accesspunktsoperatörer att avvakta vidare instruktioner så gör vi likaså det. I vår nya tjänst SecureAppbox Cloud är SDK-integration förberedd och kommer att anslutas till SDK-ramverket som meddelandetjänst när det är möjligt.

Ramverket och infrastrukturen ställer bland annat krav på vilken typ av meddelandetjänst som används. SecureAppbox Cloud/SecureMailbox kan användas för att kommunicera känsliga uppgifter både internt, oavsett om det gäller ett företag, en organisation eller privatpersoner. SecureMailbox blir meddelandeklient för att skicka säkra meddelanden till andra aktörer inom SDK-ramverket.

Detta innebär för våra kunder att all känslig information kan göras med samma tjänst, SecureMailbox.