Visselblåsarsystem

Med tjänsten SecureWhistle kan medarbetare och personer i organisationens närhet rapportera in oegentligheter som hjälper företaget att i tid upptäcka möjliga hot – enligt den nya lagen för införande av visselblåsarsystem.

Två personer sitter i ett mötesrum med datorer framför sig

Trygg hantering av känsliga ärenden

SecureWhistle erbjuder möjlighet för kunder, partners och medarbetare att rapportera in oegentligheter inom eller kring en organisation/företag, anonymt. När något sker på jobbet eller av annan anledning behöver komma fram i ljuset är SecureWhistle en möjlighet för trygg kommunikation. SecureWhistle skyddar den som lämnar informationen och ger möjlighet till en anonym dialog om det som rapporterats.

Öppen bok som ligger på träbord

Tjänsten följer nya lagstiftningen

SecureAppbox tar helhetsansvar för drift och införande av SecureWhistle, och detta i nära samarbete med våra specialistpartners inom hantering och rådgivning. Tjänsten kan erbjudas som tillägg till våra övriga tjänster.

 

Kontakta oss