SecureAppbox Connect & MS Outlook

Integrera SecureAppbox connect direkt i Outlook. Snabbt, enkelt och säkert!

Secureappbox connect integreras med MS outlook på skärm

Integrera SecureMailbox i MS Outlook

En stor utmaning inom framförallt offentliga verksamheter och myndigheter är att email ofta skickas med hjälp av Outlook. Vad många inte vet är att Outlook är klassificerad som en osäker mailklient, och till följd av detta bör man aldrig skicka sekretessbelagd information via Outlook. Därför är det att rekommendera att man använder en säker meddelandetjänst som SecureAppbox Connect när man vet att man hanterar känslig information.

Secureappbox connect integreras med MS outlook på skärm

Process del 1 (Uppsättning AD/IDP integration)

 • Uppstartsmöte med SecureAppbox för att definiera integration ex SAML/Open Id Connect
 • Tekniskt genomförande gällande koppling av SecureAppobx Connect och AD/IDP
 • Definiera vilka användare som ska ha tillgång till Säker Digital Kommunikation (SDK)
 • Tester och QA med definierade användare
 • Tekniskt införande till produktion och live
Secureappbox connect integreras med MS outlook på skärm

Process del 2 (Integration)

 • Kundens IT-enhet installerar Plug-in till alla datorer inom organisationen
 • Införa den unika URL som har bestämts vid det tekniska genomförandet
 • Information till organisationen kring hur det ska användas

 

 

MS outlook och SecureAppbox integration

Process del 3 (Produktion)

 • Outlook plugin
 • Autensiering
 • Säker digital kommunikation

 

 

skärm som visar secureappbox connect

Hur man integrerar SecureAppbox Connect i Outlook

Kontakta oss för mer information.