Digitala möten: Klimatsmart & Ekonomiskt

 

Stockholm, 20 februari 2023. Det har väl inte undgått någon att vi just nu innehar en hög inflation i kombination med höga elpriser. Till följd av detta så ser man sig omkring för att kunna dra ner på onödiga utgifter, inte bara privat utan även i tjänsten.

 

Digitala möten med sekretess

Med tanke på det rådande omvärldsläget så vill vi lyfta fram våra tjänsters miljöeffektiva och indirekt besparande fördelar. Vår videomötestjänst Säkra videomöten möjliggör att man kan genomföra digitala möten med högsta sekretess på distans istället för att man fysiskt behöver förflytta sig vilket innebär att man sparar tid, pengar samt att man likväl besparar miljön på onödiga utsläpp.

 

Skicka känslig information digitalt

Vidare så möjliggör vår tjänst SecureMailbox att man digitalt kan skicka säkerhetsklassade avtal och dokument vilket resulterar i att man likaså både sparar tid och pengar då man heller inte fysiskt behöver ta sig från A till B samtidigt som klimatpåverkan reduceras. Likaså kan man effektivisera processer genom att slippa skicka känslig information fram och tillbaka med post eller bud utan att tumma på säkerheten.

 

Påverka utsläppsminskningen

I rapporten ”Exponential Climate Action Roadmap” som publicerats av Future Earth och Sitra så framgår det att digitaliseringen kan komma att ha en påverkan på utsläppsminskningarna på 30 % under de närmsta 10-åren. Vill ni vara med och påverka utsläppsminskningen och förbli en del av dessa 30 %? Fundera på vilka av våra tjänster som skulle kunna vara aktuella för er organisation.