Krypterad mail

Använder ni mail för skicka och ta emot känslig information eller personuppgifter? När du kompletterar din befintliga mail med SecureMailbox krypteras allt innehåll.

Kommunikation enligt dataskyddsförordningen

Skicka och ta emot e- post enligt de dataskyddslagar som gäller idag, och imorgon. Tjänsten är byggd enligt Privacy by design och har inbyggda säkerhetsfunktioner som ID-kontroll, burn after reading och mottagarnotifiering. För att nämna några exempel. Den är webbaserad och integreras med den mailklient du använder, helt utan installation. Dina mottagare verifieras alltid via tvåfaktorsautentisering, vilket höjer säkerhetsnivån ytterligare. Se till att du har ett mailkomplement som gör det möjligt att kommunicera med vem du vill, när du vill – inom och utanför landsgränser. Det enda som krävs för att skicka ett säkert meddelande är mottagarens mailadress och telefonnummer. Oavsett vad innehållet är vet du att kommunikationen sker enligt de EU-direktiv som råder för skydd av personuppgifter.

Verifierad enligt EU’s dataskyddslagar

SecureMailbox är en av de första molntjänsterna som tagit emot Privasee SEAL – en märkning som innebär att all utveckling och innehåll lever upp till internationella integritetsriktlinjer (ISO/IEC 29100), GDPR samt EU’s dataskyddslagar.

 

Kontakta oss