Frågor och svar om: SDK Projektet

Stockholm, 23 februari. Vi får just nu många frågor kring Ineras SDK projekt, och därför tänkte vi belysa de vanligaste frågorna som vi får avseende detta. 

Vad är SDK?

SDK är en förkortning av Säker Digital Kommunikation för vilket är ett statligt projekt som hanterar överföring av känslig information digitalt mellan olika parter i samhället. SDK kan ses som ett ramverk som möjliggör kommunikation mellan olika organisationer. Ett exempel kan vara privata vårdgivare som kommunicerar med region och kommun, kommunala verksamheter som kommunicerar med ett apotek. Ett annat exempel kan vara socialförvaltningen som kommunicerar med en annan myndighet såsom Polisen eller Migrationsverket.

 

Varför behövs SDK?

I dagens digitala samhälle uppstår allt oftare behovet av att kunna kommunicera mellan olika verksamheter på ett säkert sätt för att kunna skydda känsliga uppgifter. För att kunna göra detta måste olika typer av säkra system kunna nås och överföra meddelanden på ett gemensamt sätt utan att göra avkall på säkerhet och sekretess. SDK erbjuder därför en gemensam säker adressbok som kan användas för kommunikation mellan olika verksamheter. För att kunna kommunicera med hög säkerhet mellan olika verksamheter i samhället finns det en uppsatt standard som knyter samman de olika organisationernas system för överföring av säkra meddelanden samt en certifikathantering som gör att två parter kan utbyta krypterad information.

 

Vad finns det för olika delar inom SDK?

Man kan säga att SDK består av flera delar –
1. Transporten av säker kommunikation mellan parter
2. Ett tekniskt ramverk och protokoll
3. En identitetsfederation med gemensamma krav och regler för att kunna verifiera avsändare och mottagare
4. En gemensam adressbok med möjlighet att kontakta anslutna organisationer

 

Läs mer om SDK integration här