Hur företag kan undvika phishing-angrepp

Stockholm, 16 februari 2023. Phishing-attacker genomförs för att försöka lura företag och deras anställda att avslöja känslig information som kan leda till stöld av pengar, företagshemligheter eller personuppgifter. Däremot så finns det åtgärder som företag kan vidta för att undvika phishing-angrepp och skydda sin data. Låt oss titta på några viktiga strategier som företag kan vidta för att minska risken för phishing-attacker.

 

1. Utbildning av personal

Företag bör se till att deras personal utbildas om vad phishing är och hur man identifierar det. Detta kan inkludera utbildning om hur man känner igen misstänkta e-postmeddelanden och hur man undviker att klicka på länkar eller öppna bilagor från okända avsändare. Personalen bör också vara medvetna om vikten av att aldrig lämna ut sina inloggningsuppgifter eller andra känsliga uppgifter till okända.

 

2. Använd säkerhetsprogram

Företag bör använda säkerhetsprogram för att skydda sina datorer och nätverk från phishing-attacker. Detta kan inkludera antivirusprogram, brandväggar, spamfilter och andra typer av säkerhetsprogram som är utformade för att upptäcka och blockera phishing-försök.

 

3. Användning av Tvåfaktorsautentisering (2FA)

Tvåfaktorsautentisering är en metod för att öka säkerheten genom att kräva ytterligare verifiering av en användare, utöver enbart lösenord. Vår kommunikationsplattform SecureAppbox Connect innehar givetvis tvåfaktorsautentisering.

 

4. Övervakning av nätverket

Företag bör övervaka sitt nätverk regelbundet för att upptäcka eventuella tecken på phishing-attacker. Detta kan inkludera övervakning av inkommande e-postmeddelanden och webbtrafik, samt att söka igenom loggfiler för att upptäcka ovanliga aktiviteter.

 

5. Uppdatering av programvara

Företag bör se till att de program som de använder är uppdaterade med de senaste säkerhetsuppdateringarna. Detta inkluderar operativsystem, webbläsare, e-postprogram och andra applikationer som företaget använder.

 

6. Skapa en krisplan

Slutligen bör företag ha en krisplan på plats för att kunna hantera eventuella phishing-attacker.