SecureAppbox Connect

En dashboard. Alla tjänster.

Vi lever våra liv allt mer digitalt, både privat och i arbetslivet. Ett bra exempel på detta är att vi idag i allt högre utsträckning deltar i fler digitala möten än fysiska möten, både internt likväl som externt. Ett mer omfattande digitalt liv innebär att vi behöver tjänster som är säkra, användarvänliga, överskådliga och som förenklar vår nya digitala vardag. Det var exakt dessa faktorer som vi hade i åtanke när vi utvecklade vår kommunikationsplattform. Vi ämnade skapa en säker och krypterad kommunikationsplattform som innehar all typ av digital kommunikationsteknik på ett och samma ställe, men som aldrig får göra avkall på säkerhet och användarvänlighet. I vår plattform kan ni genomföra viktiga digitala processer, skapa nya digitala arbetssätt, skicka och ta emot mail, samt skapa och genomföra säkra videomöten.

 

Boka demo

Krypterad Kommunikationsplattform

Vår grundläggande uppfattning är att man kan uppnå en hög säkerhetsnivå utan att behöva göra avkall på användarvänligheten, och det är något som vi undantagslöst alltid tar tillvara när vi utvecklar våra tjänster men framförallt vid framtagandet av SecureAppbox Connect. Där finner ni samtliga av våra tjänster och ni kan vara trygga med att känslig information alltid är säker.

En plattform. En anslutning.

I SecureAppbox Connect finner ni alla kommunikations tjänster som ni kan tänkas behöva. Ni loggar endast in på ett ställe med hjälp av antingen användarnamn och lösenord alternativt med BankID, Freja eID eller annan identifikations-tjänst. Med en IDP-koppling kan vi anpassa identifikationssättet efter era behov. Efter att man har loggat in så har man full tillgång till samtliga tjänster på samma ställe.

Säker. Oavsett var du befinner dig.

Med hjälp av vår kommunikationsplattform kan ni maila, skapa och genomföra videomöten, skicka och ta emot digitala faxmeddelanden, oavsett var ni befinner er. Vår säkra och krypterade plattform möjliggör för arbetsgivare och arbetstagare att tryggt kunna arbeta med sekretessbelagd information oavsett typ av kommunikationssätt och oavsett var i världen som man befinner sig.

 

Kontakta oss