Kommunicera säkert som advokat

Stockholm, 28 november 2022. Som advokat har du många olika kontaktytor, inte enbart med din klient utan även med bland annat kriminalvården och domstolar. Varje mail som du skickar och varje videomöte som du har med berörda parter utgör en risk, såvida videomötet och mailet inte är krypterat. 

Idag tar både företag och privatpersoner digitala hjälpmedel för givet och det förväntas att all digital kommunikation inte bara ska fungera utan även att den alltid är säker, både för avsändare och mottagare. Så är inte fallet. Dagens digitaliserade kommunikationssätt innebär att regelverk och krav kring den digitala kommunikationen blir allt viktigare. Vanligt förekommande mailklienter samt videotjänster är långt ifrån säkra hjälpmedel att använda. Anledningen till att de inte är säkra är många, men bland annat kan man egentligen aldrig veta vem som är avsändare eller mottagare till ett mail. Det kan lika gärna röra sig om påhittade mailadresser. Vidare kan man heller aldrig vara helt säker på att den man har ett videomöte med faktiskt är den man tror såvida man inte kräver att vederbörande autentiserar sig med exempelvis BankID. Dessa exempel är endast ett axplock av många säkerhetsmässiga fallgropar i vanligt förekommande mailklienter och videotjänster.
Finns det något sätt att skicka information såsom; delgivningar, förundersökningsprotokoll, testamenten, avtal eller anordna ett videomöten digitalt men på ett säkert sätt? Ja det gör det.

Säker Mail

Med hjälp av vår molnbaserade kommunikationsplattform så kan du enkelt och säkert skicka känslig information digitalt till både kollegor och klienter. Du kommunicerar säkert med hjälp av vår tjänst SecureMailbox som krypterar alla meddelanden och som kräver att mottagaren alltid måste identifiera sig. Tack vare den obligatoriska identifikationsprocessen så vet du med säkerhet att du kommunicerar information med en mottagare som verkligen är autentiserad för att ta emot den. Med andra ord så kan du istället för att skicka brev som rekommenderat brev eller med bud skicka dessa brev med hjälp av vår säkra kommunikationsplattform.

Säkra videomöten

I vår kommunikationsplattform finner du även vår tjänst Säkra videomöten, med hjälp av den tjänsten kan du ersätta eventuella personliga möten där rådgivning kan genomföras på distans utan att göra avkall på sekretess eller säkerhet, och detta till följd av att dessa videomöten förblir krypterade både före, under och efter mötet.

Spara tid

Med hjälp av oss och vår kommunikationsplattform kommer ni att kunna spara mycket tid, exempelvis så slipper ni skicka avtal och andra handlingar via bud, samt att ni sparar restid då ni med hjälp av säkra videomöten inte rent fysiskt behöver förflytta er utan istället kan ni avhandla det ni behöver med hjälp av vår krypterade videotjänst. Därmed blir många juridiska processer snabbare och effektivare för både byrå och klient.

Vi är experter på säkra digitala processer, låt oss hjälpa er!

 

Boka demo