Så fungerar tvåfaktorsautentisering

Stockholm, 15 februari 2023. Tvåfaktorsautentisering (2FA) är en säkerhetsmetod som används för att skydda digitala konton från obehörig åtkomst. Istället för att endast använda ett lösenord för att logga in på ett konto kräver 2FA ytterligare ett steg i autentiseringsprocessen, för vilket oftast innefattar en fysisk enhet som användaren har tillgång till såsom en mobiltelefon.

 

Så här fungerar tvåfaktorsautentisering

1. Användaren anger sitt lösenord för att logga in på sitt konto.

2. En andra faktor krävs för att verifiera att användaren är den person som den påstår sig vara. Detta kan exempelvis vara via ett engångslösenord (OTP) som genereras av en app på användarens mobiltelefon. Det kan även vara en fysisk säkerhetsnyckel som sätts in i en USB-port på användarens dator, eller så kan det vara ett telefonmeddelande som skickas till användarens mobiltelefon som användaren anger i autentiseringsfältet.

3. Efter att den andra faktorn har verifierats får användaren tillgång till sitt konto.

 

Fördelar med tvåfaktorsautentisering

Fördelen med tvåfaktorsautentisering är att det blir svårare för någon att komma åt ett konto utan användarens godkännande. En angripare skulle behöva ha både användarens lösenord och åtkomst till den fysiska enhet som används som den andra faktorn, vilket är mycket svårare än att bara gissa eller stjäla lösenordet.

 

Tvåfaktorsautentisering är en viktig säkerhetsfunktion

I slutändan är tvåfaktorsautentisering en viktig säkerhetsfunktion för att skydda sina digitala konton. Genom att lägga till en andra faktor i autentiseringsprocessen kan användare förhindra obehörig åtkomst och skydda sina känsliga uppgifter. När man loggar in på SecureAppbox Connect så krävs det alltid tvåfaktorsautentisering.