Säker digital kommunikation

Stockholm, 9 februari 2023. Säker digital kommunikation är viktigt i vår tekniskt avancerade värld. Till följd av den accelererande användningen av internet samt övriga digitala verktyg inom ramen för digital kommunikation så är det viktigt att ni är medvetna om de säkerhetsrisker som finns och vad ni kan göra för att skydda er information.

Tips på hur du kommunicerar säkert digitalt

Det finns flera sätt att säkerställa att ni kommunicerar säkert digitalt. Här är några viktiga tips:

1. Använd starka lösenord och tvåfaktorsautentisering (2FA) för att skydda dina konton och information.
2. Var försiktig med den information du delar online, inklusive personliga uppgifter och känslig information.
3. Använd en säker webbläsare och uppdatera den regelbundet för att skydda dig mot säkerhetshål och skadlig kod.
4. Använd säkra kommunikationskanaler, som end-to-end-krypterade meddelandetjänster för att säkerställa integriteten och sekretessen av din information.
5. Var försiktig med e-postmeddelanden från okända avsändare och undvik att klicka på okända länkar eller bifogade filer från misstänkta källor.
6. Använd antivirus- och brandväggsskydd för att skydda din dator och andra enheter mot skadlig kod och hackerangrepp.

Följ organisationens riktlinjer

Det är också viktigt att vara uppmärksam på de riktlinjer som gäller för er organisation eller företag när det gäller säker digital kommunikation. I en värld där vi ständigt ökar vårt beroende av digitala verktyg och teknik så är det viktigt att vi skyddar vår information.