Säker digital fax

Med Secure e-fax ersätter du den fysiska faxen med en digital. Minska risken för att känsliga uppgifter hamnar i fel händer, och var säker på att du följer de dataskyddslagar som råder.

Krypterade meddelanden

Tjänsten ser till att dina fysiska meddelanden landar i en skyddad digital brevlåda. Med Secure e- fax kan ni skapa funktionskonton där det säkerställs att endast den med behörighet har tillgång till informationen. Er kommunikation är därmed mer skyddad än någonsin, samtidigt som den är digital och lättåtkomlig för rätt mottagare.

Enkelt att komma igång

Att börja använda Secure e-fax går snabbt och kräver varken utbildning eller installation. Tjänsten sammankopplas med vår tjänst för e-post – SecureMailbox – och administrationen sker via vår administrationsportal ID Organizer.

 

Kontakta oss