Säker funktionsbrevlåda

Med SharedMailbox följer ni alla lagar inom dataskydd när fler har tillgång till samma mailkonto.

Tvåstegsverifiering

Alla som använder SharedMailbox når den gemensamma brevlådan, och därmed den information ni vill dela, genom att logga in via sitt privata SecureMailbox-konto. Tjänsten har integrerade säkerhetsfunktioner som ID-kontroll, läskvitto samt att all aktivitet loggas.

 

Kontakta oss

Säkert enligt GDPR

När ni använder SharedMailbox följs EU’s dataskyddslagar och ni kommunicerar enligt de internationella riktlinjerna för integritetsskydd.