Kategori: Nyheter

Kommunicera säkert som advokat

Stockholm, 28 november 2022. Som advokat har du många olika kontaktytor, inte enbart med din klient utan även med bland annat kriminalvården och domstolar. Varje mail som du skickar och varje videomöte som du har med berörda parter utgör en risk, såvida videomötet och mailet inte är krypterat. 

Idag tar både företag och privatpersoner digitala hjälpmedel för givet och det förväntas att all digital kommunikation inte bara ska fungera utan även att den alltid är säker, både för avsändare och mottagare. Så är inte fallet. Dagens digitaliserade kommunikationssätt innebär att regelverk och krav kring den digitala kommunikationen blir allt viktigare. Vanligt förekommande mailklienter samt videotjänster är långt ifrån säkra hjälpmedel att använda. Anledningen till att de inte är säkra är många, men bland annat kan man egentligen aldrig veta vem som är avsändare eller mottagare till ett mail. Det kan lika gärna röra sig om påhittade mailadresser. Vidare kan man heller aldrig vara helt säker på att den man har ett videomöte med faktiskt är den man tror såvida man inte kräver att vederbörande autentiserar sig med exempelvis BankID. Dessa exempel är endast ett axplock av många säkerhetsmässiga fallgropar i vanligt förekommande mailklienter och videotjänster.
Finns det något sätt att skicka information såsom; delgivningar, förundersökningsprotokoll, testamenten, avtal eller anordna ett videomöten digitalt men på ett säkert sätt? Ja det gör det.

Säker Mail

Med hjälp av vår molnbaserade kommunikationsplattform så kan du enkelt och säkert skicka känslig information digitalt till både kollegor och klienter. Du kommunicerar säkert med hjälp av vår tjänst SecureMailbox som krypterar alla meddelanden och som kräver att mottagaren alltid måste identifiera sig. Tack vare den obligatoriska identifikationsprocessen så vet du med säkerhet att du kommunicerar information med en mottagare som verkligen är autentiserad för att ta emot den. Med andra ord så kan du istället för att skicka brev som rekommenderat brev eller med bud skicka dessa brev med hjälp av vår säkra kommunikationsplattform.

Säkra videomöten

I vår kommunikationsplattform finner du även vår tjänst Säkra videomöten, med hjälp av den tjänsten kan du ersätta eventuella personliga möten där rådgivning kan genomföras på distans utan att göra avkall på sekretess eller säkerhet, och detta till följd av att dessa videomöten förblir krypterade både före, under och efter mötet.

Spara tid

Med hjälp av oss och vår kommunikationsplattform kommer ni att kunna spara mycket tid, exempelvis så slipper ni skicka avtal och andra handlingar via bud, samt att ni sparar restid då ni med hjälp av säkra videomöten inte rent fysiskt behöver förflytta er utan istället kan ni avhandla det ni behöver med hjälp av vår krypterade videotjänst. Därmed blir många juridiska processer snabbare och effektivare för både byrå och klient.

Vi är experter på säkra digitala processer, låt oss hjälpa er!

 

Boka demo

 

 

Webbinarium – SecureAppbox nya generation

Stockholm, 28 oktober 2022. Vi utvecklas i samarbete med våra kunder – Det är viktigt för oss. Allra viktigast för oss är dock att vi kan utveckla säkra tjänster för våra kunder. Nu kan vi därför presentera det vi kallar nästa generations säkra tjänster.

Pandemin ändrade i mångt och mycket hur vi arbetar och videomöten är nu en viktig del av vår vardag. Idag behöver alla som hanterar känslig data tryggt kunna hantera information och beslut både före, under och efter digitala möten.

Säkra din plats på något av våra kommande webbinarium där du har chans att se vår nya generation av säkra tjänster. Kanske är du redan kund eller så har du behov att att kunna hantera känslig information på ett säkert sätt enligt rådande krav och lagar.

Anmäler er till något av följande tillfällen i november:

11/11 08.30
15/11 11.30
18/11 08.30
21/11 11.30
25/11 08.30

(ca 30 min)

Hur ni anmäler er: Skicka ett mail till malin@secureappbox.com och ange Namn, företag/organisation datum och tid som ni önskar att delta. Ni kommer i närtid till detta webbinarium att erhålla en länk som ni använder för att delta.

*Genom att anmäla dig godkänner du att vi sparar dina uppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.

Sundsvalls kommun förlänger sitt samarbete med oss

Stockholm, Sverige 13 oktober 2022. Det är med glädje som vi kan berätta att Sundsvalls kommun har valt att förlänga sitt samarbete med SecureAppbox och Atea. Sundsvalls kommun har under 2022 stegvis infört SecureMailbox inom olika verksamheter, just för att säkra upp kommunikationen och slopa faxen.

”Vi har ett stort förtroende för SecureAppbox och väljer därför att förlänga vårt samarbete.” säger Emelie Holmlund, Utveckling- och förbättringsledare på Sundsvalls kommun

”Att Sundsvalls kommun har valt att fortsätta sitt samarbete med oss är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb och tillför nytta till verksamheterna.” säger Daniel Vallentin, Affärsutvecklare på SecureAppbox.”

Strängnäs kommun väljer SecureAppbox

Stockholm, Sverige 7 oktober 2022. Det är med glädje som vi idag kan berätta att Strängnäs kommun har valt att skydda sin känsliga kommunikation med hjälp av SecureAppbox tjänster: SecureMailbox , SharedMailbox, Secure E-fax och SecureMeetings.

“Strängnäs kommun är inne i ett intensivt skede med att digitalisera sina processer. En förutsättning för digitala processer där känslig information förekommer är kunna kommunicera säkert inom kommunen, med medborgare och med andra organisationer. Genom SecureAppbox får kommunen en användarvänlig helhetslösning för e-post, säkra videomöten och säker digital fax vilket känns väldigt bra, säger Roger Löfgren Verksamhetsutvecklare IT och digitalisering på Strängnäs kommun”.

”Att vi nu kan hjälpa ytterligare en kommun till följd av vårt samarbete med Atea är otroligt glädjande. Till följd av vårt samarbete med Strängnäs kommun så kan de nu trappa upp sin digitalisering genom att erbjuda flexibla, tillgängliga och säkra tjänster i enlighet med LOU.” säger Daniel Vallentin, Affärsutvecklare på SecureAppbox.

Vi medverkar i ett panelsamtal på konferensen Mötesplats Offentliga affärer

På konferensen Mötesplats Offentliga Affärer som äger rum den 7-8 september kommer Anders Jonson att medverka i ett panelsamtal den 7 september klockan 15.40-16.10. Samtalets rubrik lyder ”Upphandling Av Molntjänster – Vägen Framåt – Hur Ska Vi Göra I Praktiken?” och samtalet kommer att beröra regulatoriska utmaningar och annat intressant som händer i Sverige samt inom EU just nu.

Ett exempel på detta är Ericssons uppköp av Vonage, något som är av stor vikt för svenskt näringsliv och framtidens applikationsutveckling med nya 5G tekniken. Vonages säkra API-tjänster används idag av Arbetsförmedlingen, i vår tjänst Säkra Videomöten och i flera av de ledande vårdtjänsterna online.

Kontakta gärna oss på sales@secureappbox.com om ni vill träffa Anders Jonson och eller Daniel Vallentin på plats! Eller skicka ett meddelande direkt till Anders Jonson eller Daniel Vallentin på Linkedin!

 

Hoppas vi ses!

SecureAppbox lanserar en ny generation av sina säkra meddelandetjänster i samarbete med City Network

Stockholm, Sverige 28 februari 2022. I den nya generationen av säkra meddelandetjänster så har vi nu skapat möjlighet till separerad lagring av meddelanden. Detta gör att kunder nu erbjuds möjlighet till egen lagring och kontroll över sina meddelanden hos lokala säkra molnleverantörer. I Sverige erbjuder vi nu våra kunder möjlighet att lagra sin information hos City Network, i deras Compliant Cloud.

”City Network har legat i framkant gällande utvecklingen i att skapa en säker svensk och europeisk infrastruktur för molntjänster som anpassats till gällande regleringar för datasuveränitet. Vi är glada över att kunna erbjuda våra kunder deras säkra miljö”, säger Christina Pettersson, VD på SecureAppbox AB.

”Vi kommer under våren att utöka vårt erbjudande i de nordiska länderna samt till andra europeiska länder. I vilken ordning vi expanderar till olika marknader styrs av efterfrågan från våra kunder” avslutar Christina Pettersson VD på SecureAppbox AB.

”Vi är glada att samarbete med SecureAppbox i deras fortsatta arbete med att erbjuda marknaden säkra meddelandetjänster. Genom att drifta tjänsten från våra molntjänster med inbyggd regelefterlevnad kan slutkunderna säkra att deras information hanteras i enlighet med lokala datalagstiftningar, som exempelvis offentlighets- och sekretesslagstiftningen”, säger Johan Christenson, grundare av City Network och VP Innovation.

”I vår uppkopplade värld så behöver man ha kontroll på den information som kommuniceras och var den lagras skydda speciellt inom den publika sektorn. Våra dataskyddslagar och nya kommande europeiska cybersäkerhetslagar kring data suveränitet behöver efterlevas”, säger Anders Jonson, Senior Advisor inom Cyber Security & GDPR på Enisas AHWG för EUCS.

Om SecureAppbox: SecureAppbox är ett svenskt företag som grundades 2011 med ambitionen att lösa problemet med legal autentisering och säker kommunikation när alla kopplas upp i molnet. Företaget hjälper organisationer inom både privat och offentlig sektor, att skydda sin kommunikation i molnet enligt EU´s dataskyddslagar. SecureAppbox ingår sedan 2021 i EU:s Alliance for Data, Edge and Cloud.

Om City Network: City Network är en ledande global leverantör av molntjänster för it-infrastruktur. Företagets molntjänster är alla byggda på den öppna plattformen OpenStack och erbjuds som publikt, privat eller ett compliant moln.

Har du frågor om SecureAppbox lagringslösning eller frågor kring andra tjänster från Secure Appbox? Då är ni välkomna att kontakta oss på: info@secureappbox.com