Cybersäkerhet Sverige

Stockholm, 22 maj. I en alltmer digitaliserad värld så har cybersäkerhet blivit en viktig fråga för individer, företag och nationer runt om i världen. Sverige är inget undantag och har under de senaste åren satsat stora resurser på att stärka sin cybersäkerhet. Trots detta står landet fortfarande inför många utmaningar på området.

 

Attraktivt mål

En av de största utmaningarna för Sverige när det gäller cybersäkerhet är den ökande mängden cyberattacker som riktas mot landet. Sverige är en av de mest digitalt avancerade nationerna i världen och är därmed ett attraktivt mål för cyberkriminella, hackare och främmande stater som vill stjäla känslig information eller skada landets infrastruktur.

 

Strategi för Cybersäkerhet

För att möta denna utmaning har Sverige satsat på att öka sin cybersäkerhet genom olika initiativ. Ett av de mest kända initiativen är regeringens strategi för cybersäkerhet som lanserades 2016 och som har som mål att stärka landets förmåga att hantera cyberhot. Strategin innefattar insatser för att öka medvetenheten om cyberhot, stärka samarbetet mellan myndigheter och företag, samt utveckla det internationella samarbetet.

 

Kompetens inom cybersäkerhet

För att ytterligare stärka sin cybersäkerhet så har Sverige satsat på att stödja forskning och innovation på området genom att skapa samarbeten mellan företag och myndigheter. Detta till trots så finns det fortfarande många utmaningar som Sverige står inför och en av dessa utmaningar är bristen på kompetens inom cybersäkerhet, både inom den privata och den offentliga sektorn.

 

Säker kommunikationsplattform

Om ni vill vara säkra på att ni kommunicerar säkert digitalt så bör ni titta närmare på vår kommunikationsplattform SecureAppbox Connect.