EU-parlamentet röstar ja till NIS2

Nu behöver fler börja planera för NIS2. NIS2 godkändes den 28 November 2022 och är framtagen för att skydda vårt samhälle och många av de viktiga tjänster som vi har gjort oss beroende av.

 

NIS2 ämnar till att trygga samhällsviktiga tjänster

NIS2 har gjorts om från grunden för att trygga samhällsviktiga tjänster. Fler verksamheter omfattas med betydligt tydligare krav och ansvar för sina lösningar samt underleverantörer.

 

Vi deltar i den regulatoriska utvecklingen inom EU

Vi deltar aktivt i den regulatoriska utvecklingen inom EU och detta genom vårt deltagande i olika arbetsgrupper för att både kunna påverka och förstå hur våra tjänster behöver säkras och anpassas.

För er som är intresserade att veta mer så rekommenderar vi IFI’s kurser kring NIS2 där vår vår cybersäkerhetsexpert Anders Jonson är lärare.

 

Boka kurs här