Fax | Sjukvården

Stockholm, 22 november. Vårdens medarbetare lägger idag ner otaliga timmar på att skicka över journaluppgifter per fax och om något skulle gå fel så måste man göra om hela proceduren. Det finns dock en lösning på denna problematik..

 

Säkerhet och sekretess

Det är hög säkerhet och sekretess på patientjournaler vilket innebär att vården skickar journaler via vanlig post eller fax. För att kunna dela informationen måste vårdpersonalen i dag avidentifiera uppgifterna i journalen, faxa dessa vidare och sedan kontrollera att faxet kommit fram ordentligt. Skulle något gå fel så måste man göra om hela proceduren.

 

Digital fax

 

Det är med andra ord inte svårt att räkna ut att vårdens medarbetare idag lägger ner otaliga timmar på att skicka över journaluppgifter per fax, något som givetvis föranleder till en stor frustration då det är resurskrävande och då indirekt tidskrävande. Patienter riskerar likaså att skadas för att information inte har hunnit komma på plats, detta kan dock lösas med hjälp av vår tjänst Secure E-fax för vilket är en snabb och användarvänlig digital faxtjänst som underlättar för personalen inom den svenska välfärden.

 

Krav på fax

Nog för att SDK-projektet ämnar till att underlätta ovan problematik så vet alla involverade parter att detta projekt inte kommer att vara i hamn på ett bra tag och då behöver man tjänster som kan underlätta tills dess att SDK (fax-dödaren) är fullt fungerande..
Vissa verksamheter måste ha en fax (exempelvis vården) samtidigt som större leverantörer av just fax släcker ner sina kopparnät, och där Telia är en av dessa aktörer vilket i sin tur påvisar relevansen av en digital fax.

 

Effektivisera er verksamhet med Secure-Fax

Är er organisation nyfikna på hur Secure E-fax skulle kunna effektivisera er verksamhet?

Boka en demo med oss så berättar vi mer!