IT-Säkerhet: Minska arbetsbördan för IT-chefer

Stockholm, 24 februari. Var tredje sekund sker ett IT-angrepp mot organisationer och bolag runtom i världen. Den siffran blir inte mindre påtaglig om man dessutom adderar att 70 procent av tillfrågade IT-säkerhetsexperter uppger att deras egna organisation påverkas negativt till följd av bristen på kompetens inom cybersäkerhet.

 

Hantera känslig information

Stort fokus läggs ofta på att ha ett säkert nätverk, säkra lösenord, säkra brandväggar och liknande. Vad som däremot ofta glöms bort är de verktyg som majoriteten av de anställda använder för att exempelvis hantera känslig information såsom personuppgifter.

 

Cybersäkerhet blir mer komplext

Att hålla sig uppdaterad kring cybersäkerhet blir mer komplext ju mer digitaliserade vi blir, vilket gör att man som IT-chef har många ansvarsområden. Enligt en rapport från ESG uppgav 59 procent av tillfrågade IT-chefer att de upplever att kraven i deras dagliga arbetsuppgifter begränsar dem från att hålla sig á jour inom det senaste inom ramen för cybersäkerhet. Detta i sig är ju en risk, om än förståeligt, då det är krävande att sätta sig in i dagens lagar och regleringar inom säker informationshantering. IT-chefer har en helt annan funktion idag än för bara ett par år sedan vilket speglas i deras arbetsbelastning.

 

Minska arbetsbördan för IT-chefer

Säkerställande av att man efterlever lagar är förvisso ofta IT-chefens ansvar men om man implementerar rätt verktyg och arbetssätt i verksamheten kan arbetsbördan minska radikalt för IT-chefer.

 

Arbeta tryggt digitalt med känslig information

Vi förenklar företags processer med hjälp av molnbaserade och helt krypterade tjänster och vi kan tryggt säga till våra kunder att om de använder våra tjänster så har de gjort det som krävs för att kunna arbeta digitalt med känslig information.

 

Vår kommunikationsplattform anpassas efter behov

Vår kommunikationsplattform är helt anpassningsbar utifrån kundbehov. Utöver mail och video-mötestjänster erbjuds bland annat även visselblåsarsystem, samt system för säker insamling av data. Med hjälp av vår kommunikationsplattform kan man säkerställa att det är den som man avser att dela informationen med som de facto är mottagare, och man minimerar då den mänskliga faktorn som ofta står bakom många av de fall som gör att information hamnar i orätta händer.